El Perfil de Sortida de l’Alumnat

 

En un món dominat per la tecnologia i el canvi constant, l’educació integral de la persona es presenta com un repte monumental del segle XXI. Vivim en constant evolució, on la innovació i la transformació en l’àmbit educatiu no són opcions, sinó imperatius. Les eines d’abans ja no són suficients. És en aquest context d’evolució que sorgeix la necessitat d’una educació centrada en el desenvolupament de la persona, que actuï com a columna vertebral per transformar i canviar la nostra mirada educativa.

 

L’educació del segle XXI s’ha de centrar en el desenvolupament de les competències per a la vida, focalitzades en el que denominem el perfil de sortida de l’alumnat. El perfil de sortida és el resultat d’un procés de reflexió i treball compartit de la comunitat educativa per avançar cap a una educació centrada en la persona, que tingui en compte les característiques, necessitats i interessos de l’alumnat i li ofereixi un itinerari formatiu basat en experiències i adaptat al seu ritme, a les seves capacitats i talents, a les seves motivacions i expectatives.

El proper 12 de febrer de 2024, des de Reimagine Education juntament amb la Facultat d’Educació de la Mondragon Unibertsitatea, iniciem la tercera edició del Curs del Perfil de Sortida de l’Alumnat. Una formació en línia per als equips docents, que ajuda a comprendre l’abast d’aquesta eina fonamental de canvi i que és, alhora, una guia i una pauta per definir-la i implantar-la dins del projecte educatiu i el procés de canvi.

L’objectiu final és identificar i acordar els trets i característiques que desitgem que assoleixi l’alumnat en acabar el seu itinerari educatiu, imprescindibles per al seu desenvolupament personal, per resoldre de manera ètica, crítica i sostenible situacions i problemes en diferents àmbits de la vida, buscar i aprofitar oportunitats de millora, desenvolupar la seva socialització, continuar el seu itinerari formatiu i, per descomptat, participar activament en la societat.

Perquè l’educació no només ha de transmetre coneixements, sinó també habilitats, actituds i valors que preparin els estudiants per afrontar els reptes del segle XXI, ha de ser integral, inclusiva i personalitzada, adaptant-se a les necessitats, interessos i potencialitats de cada alumne i alumna. I, el més important de tot, ha de fomentar el pensament crític, la creativitat, la col·laboració, la comunicació i la ciutadania.

I com aconseguim treballar i establir un perfil de sortida de l’alumnat que sigui un punt de partida i una palanca de canvi al centre? Mitjançant aquest programa en línia de només 25 hores de dedicació, que equilibra moments de treball personal amb altres moments d’interacció en temps real de reflexió grupal.

El disseny del programa es basa en cinc pilars temàtics: La interpretació del món emergent del segle XXI, les finalitats de l’educació integral, la decodificació i construcció del perfil de sortida de l’alumnat, navegant pel procés de transformació educativa i, finalment, aplicant la metodologia RIEDUSIS dissenyada per Reimagine Education per guiar i orientar els processos d’innovació i canvi de les institucions educatives.

D’aquesta manera, l’educació centrada en el desenvolupament de la persona es converteix en un far que guia els educadors i les educadores a través d’un sistema que durant molt de temps ha tractat tot l’alumnat de la mateixa manera. Com simples xifres en un sistema. Recolzada en pilars essencials com l’atenció individualitzada, la flexibilitat curricular, la participació, l’avaluació formativa i el perfil de sortida, veiem néixer el segell distintiu d’una educació que celebra i abraça la diversitat de cada individu.

Els beneficis són tangibles i extensos. Els estudiants es veuen empoderats, desenvolupant habilitats crucials, autoestima i una visió de futur. Per als educadors i les educadores, és una constant font d’inspiració, un recordatori del potencial transformador que tenen i una invitació a la innovació i l’aprenentatge constant.

Paulo Freire deia que “l’educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món”. Aquesta perspectiva és la que dona vida a la transformació educativa basada en l’educació integral de la persona. El missatge és directe: hem de ser pioners, pioneres, adoptant una educació que situï l’estudiantat al cor del procés. És el moment d’innovar, liderar i pensar amb visió. Els educadors, les famílies i la comunitat han d’estar al capdavant d’aquest canvi, impulsant una educació integral que formin ciutadans preparats per afrontar els reptes del demà. Un demà que ja és avui.

Per acabar, desitgem convidar tots els educadors a submergir-se en aquesta visió transformadora. En els meus anys d’experiència, poques coses han estat tan enriquidores com ser part activa de la construcció del futur educatiu. Perquè ensenyar no és només transmetre coneixements, sinó preparar els nostres estudiants per al món que els espera.

Des de Reimagine Education anem junts en aquesta aventura!

Avançar per no tornar enrere

️–Lluís Tarín y Xavier Aragay–

Volem tornar. Esvalotats, igual com ens diu la ranxera del cantautor mexicà  Fernando Z. Maldonado (encara que ha estat interpretada per molts artistes), tornarem a “volver, volver, volver, a tus brazos otra vez…”. Quan la tempesta i la crisi hagin passat, la nostra educació tornarà a la normalitat. Però ¿quina normalitat? ¿La coneguda? ¿La del “como decíamos ayer…”?

Aquestes experiències de confinament viscudes intensament pel nostre alumnat, les famílies i el professorat han revolucionat i transformat per sempre la seva mirada i la seva intenció. Hem tornat a descobrir que aprendre necessita establir i mantenir vincles emocionals, i que acompanyar els nois i les noies significa ocupar l’espai de referents de vida. Sense obsessionar-se per impartir continguts. Que avaluar és molt més que qualificar. I per aprendre, l’alumnat necessita trobar-hi un sentit i entendre com aprèn el que aprèn. Com rectifica i millora el que ha après.

S’ha posat de manifest que, davant de situacions complexes, actuar en equip és més eficaç que treballar aïllat. En definitiva, orientar-se cap a una comunitat que aprèn és més sostenible que protegir la nostra aula, la nostra assignatura o el nostre centre.

Aquesta és la situació. No ens enganyem. No silenciem la raó ni el cor. Cada un de nosaltres (com deia Barack Obama) som els que des de sempre hem estat esperant. Ens ha arribat el moment. És hora de transformar. Però ¿com podem aprofitar el camí que fem ara per avançar en la transformació futura?

Primer hem d’identificar on som. Posar-li un nom. Hem passat, de forma precipitada, de l’Ensenyança Presencial EP (en l’estat en què la teníem) al que denominem Ensenyança Remota d’Emergència (ERE). Ha estat un esforç encomiable que, com en tota emergència, ens ha ajudat a sortir d’un mal pas, probablement treballant més sense aconseguir els mateixos resultats que en la versió presencial. Però ho hem fet i ens ha ajudat. En aquest punt són importants dues consideracions: la primera és que l’esforç inicial de l’ERE ha de ser sostenible en el temps. No és un esprint… seran moltes setmanes. La segona és que l’ERE no és un lloc on quedar-se: és un lloc de pas, perquè o avancem o tornarem a la normalitat” anterior, l’EP, sense a penes cap canvi.

¿I cap on podem avançar? En aquests moments necessitem aturar-nos per reflexionar i tornar a planificar el nostre Procés d’Ensenyar i Aprendre (PEA). Haver redescobert que les TIC ofereixen múltiples possibilitats per aprendre ens hauria d’ajudar a valorar seriosament la possibilitat d’introduir en els nostres dissenys pedagògics l’Aprenentatge En Línia (AEL), que està més enllà de l’ERE. No estem parlant de convertir-nos en una escola en línia o a distància. Ens estem referint a dissenyar una proposta pedagògica diferent que incorpori les possibilitats que la digitalització ofereix al procés d’aprendre. No podem utilitzar les TIC per fer el mateix que fèiem sense elles: parlem d’una proposta nova.

I en aquest moment és pertinent plantejar-nos diferents opcions a partir del que es denomina Disseny d’Aprenentatge En Línia (DAEL). Entre les opcions a tenir en compte, podem distingir les següents: la modalitat o canal (¿podem pensar en un percentatge  de presencialitat ni que sigui en el futur?), el ritme de l’alumnat (al seu propi ritme o bé totalment grupal i guiat…), el rol del professor i la seva relació amb l’alumnat, el rol d’aquest alumnat i la seva relació amb els companys i el professor, la metodologia (expositiva, col·laborativa, exploratòria, pràctica…), el rol de l’avaluació i la forma que va prenent, la sincronització de la comunicació (només síncrona, només asíncrona, una mescla de totes dues…) i la font de retroalimentació (només professor, només companys, una mescla de les dues fonts…).

I les decisions al voltant d’aquestes dues opcions requereixen fer-se preguntes, debatre i optar. Optar per aprendre, per experimentar, per avançar. I aquest avenç és el que ens garantirà no tornar enrere, i no pensar solament en el currículum que volem transmetre. Perquè això tracta de la transformació profunda de l’educació, de posar l’alumne al centre i de fer-se preguntes, d’utilitzar els continguts (ben seleccionats i mesclats) amb l’objectiu d’educar persones segons el perfil  compartit del diplomat, que finalment és avaluat en el que denominem el seu impacte. I així, aprofitem el moviment i podem avançar més i millor.

Es pot argumentar que ara és impossible fer això amb totes les assignatures i tots els grups aula… És clar, estem en una situació d’emergència. Però amb un bon lideratge, una visió i una estratègia, res ens impedirà, aprofitant que això s’allarga, seleccionar alguns cursos o assignatures i experimentar per aprendre. Formar equips que s’ajuden i creixen. Aquest és el camí per no tornar enrere, i a això, els directius hem de dedicar-hi temps i energia.

#EsHoraDeTransformar

Estem publicant diferents posts per explicar amb més detall la nostra proposta i metodologia. A més, Xavier Aragay i tot l’equip de consult-coaches de Reimagine Education Lab oferim 3 webinars gratuïts en directe (durant el mes d’abril de 2020) i un espai en línia per a qui vulgui resoldre dubtes i aprofundir el procés de transformació (com passar dels QUÈ als COM). Si vols, contacta amb hola [ @ ] riedulab.net i quedem. Estarem encantats!