Co-creant el futur de l’educació superior: La tendència interdisciplinària

L’educació superior està en un punt d’inflexió i canvi. Els desafiaments actuals i futurs són complexos i requereixen enfocaments innovadors i holístics. A Reimagine.education, hem tingut l’oportunitat de col·laborar amb diverses institucions per co-crear programes educatius que no només responen a aquestes demandes, sinó que també generen un valor significatiu, tant intern com en el mercat.

La tendència interdisciplinària: Per què és el camí a seguir?

Com podem preparar millor els estudiants per a enfrontar un futur ple d’incerteses? Una potencial resposta es troba en l’educació inter i transdisciplinària. Un exemple destacat d’aquesta tendència és la recent inauguració de la llicenciatura en Ciències i Societat de l’Escola Superior de Biotecnologia de la Universidade Católica Portuguesa. Aquest programa innovador, que fusiona disciplines com biologia, gestió, química i psicologia, reflecteix la creixent demanda per una educació que transcendeixi la compartimentació tradicional del coneixement.

A Reimagine.education, hem treballat i seguim col·laborant amb universitats per dissenyar i llançar programes d’educació superior pioners. Algunes de les nostres històries d’èxit són:

  • UNIFRANZ: Aquí, co-creem tres programes oficials que integren múltiples disciplines, eliminant les assignatures i proporcionant a l’alumnat una formació d’avantguarda, de qualitat, robusta i versàtil, basada en una experiència d’aprenentatge molt diferent per a l’estudiant. Aquests programes, que apunten a un perfil de graduat que integra les competències per a la vida, preparen els graduats per enfrontar problemes complexos amb solucions creatives i ben fonamentades. I, per descomptat, atrauen a un gran nombre d’estudiants interessats en ofertes universitàries diferents.
  • UCompensar: Col·laborem en el disseny d’un programa interdisciplinari que enfoca l’esport des d’una perspectiva holística i sense assignatures. Aquest enfocament, a partir de l’experiència activa i protagonista de l’alumnat treballant intensament amb els seus professors, permet als estudiants desenvolupar una comprensió profunda i variada dels problemes contemporanis, preparant-los per liderar en un camp en ple desenvolupament, creixement i canvi.

Són només dos exemples, ja que estem acompanyant altres universitats en la transformació profunda del seu model educatiu, les seves innovacions i els seus programes, complint (òbviament) amb la legalitat de cada país, orientant la institució cap a les exigències del mercat laboral actual i futur, i fomentant una cultura interna de col·laboració, pensament crític i holístic i innovació.

Què fa diferent un programa interdisciplinari o transdisciplinari?

Ens trobem en un punt d’inflexió on l’educació tradicional ja no és suficient per enfrontar els desafiaments globals. Com podem assegurar que els nostres programes educatius preparin l’alumnat per a un futur incert? La resposta resideix en la co-creació de programes que integrin diverses disciplines i enfocaments i integrin, a més de les necessàries competències professionals, les denominades competències transversals per a la vida.

Aquests programes proporcionen una formació integral, fomenten la innovació i col·laboració dins de la comunitat educativa i preparen per al món real, generant un nou valor per a la institució.

A Reimagine.education, creiem fermament en el poder de la co-creació i convidem totes les institucions educatives que busquen innovar i adaptar-se a les demandes del futur a col·laborar conjuntament en la co-creació de programes inter i transdisciplinaris.

Preparats per transformar l’educació superior i preparar l’alumnat per a un món en constant canvi?

Aquest és el moment d’actuar.

T’uneixes a la transformació educativa?