Co-creant el futur de l’educació superior: La tendència interdisciplinària

L’educació superior està en un punt d’inflexió i canvi. Els desafiaments actuals i futurs són complexos i requereixen enfocaments innovadors i holístics. A Reimagine.education, hem tingut l’oportunitat de col·laborar amb diverses institucions per co-crear programes educatius que no només responen a aquestes demandes, sinó que també generen un valor significatiu, tant intern com en el mercat.

La tendència interdisciplinària: Per què és el camí a seguir?

Com podem preparar millor els estudiants per a enfrontar un futur ple d’incerteses? Una potencial resposta es troba en l’educació inter i transdisciplinària. Un exemple destacat d’aquesta tendència és la recent inauguració de la llicenciatura en Ciències i Societat de l’Escola Superior de Biotecnologia de la Universidade Católica Portuguesa. Aquest programa innovador, que fusiona disciplines com biologia, gestió, química i psicologia, reflecteix la creixent demanda per una educació que transcendeixi la compartimentació tradicional del coneixement.

A Reimagine.education, hem treballat i seguim col·laborant amb universitats per dissenyar i llançar programes d’educació superior pioners. Algunes de les nostres històries d’èxit són:

 • UNIFRANZ: Aquí, co-creem tres programes oficials que integren múltiples disciplines, eliminant les assignatures i proporcionant a l’alumnat una formació d’avantguarda, de qualitat, robusta i versàtil, basada en una experiència d’aprenentatge molt diferent per a l’estudiant. Aquests programes, que apunten a un perfil de graduat que integra les competències per a la vida, preparen els graduats per enfrontar problemes complexos amb solucions creatives i ben fonamentades. I, per descomptat, atrauen a un gran nombre d’estudiants interessats en ofertes universitàries diferents.
 • UCompensar: Col·laborem en el disseny d’un programa interdisciplinari que enfoca l’esport des d’una perspectiva holística i sense assignatures. Aquest enfocament, a partir de l’experiència activa i protagonista de l’alumnat treballant intensament amb els seus professors, permet als estudiants desenvolupar una comprensió profunda i variada dels problemes contemporanis, preparant-los per liderar en un camp en ple desenvolupament, creixement i canvi.

Són només dos exemples, ja que estem acompanyant altres universitats en la transformació profunda del seu model educatiu, les seves innovacions i els seus programes, complint (òbviament) amb la legalitat de cada país, orientant la institució cap a les exigències del mercat laboral actual i futur, i fomentant una cultura interna de col·laboració, pensament crític i holístic i innovació.

Què fa diferent un programa interdisciplinari o transdisciplinari?

Ens trobem en un punt d’inflexió on l’educació tradicional ja no és suficient per enfrontar els desafiaments globals. Com podem assegurar que els nostres programes educatius preparin l’alumnat per a un futur incert? La resposta resideix en la co-creació de programes que integrin diverses disciplines i enfocaments i integrin, a més de les necessàries competències professionals, les denominades competències transversals per a la vida.

Aquests programes proporcionen una formació integral, fomenten la innovació i col·laboració dins de la comunitat educativa i preparen per al món real, generant un nou valor per a la institució.

A Reimagine.education, creiem fermament en el poder de la co-creació i convidem totes les institucions educatives que busquen innovar i adaptar-se a les demandes del futur a col·laborar conjuntament en la co-creació de programes inter i transdisciplinaris.

Preparats per transformar l’educació superior i preparar l’alumnat per a un món en constant canvi?

Aquest és el moment d’actuar.

T’uneixes a la transformació educativa?

Transformant l’educació: L’aliança estratègica entre Reimagine Education i BeChallenge

Combinar una plataforma que fomenta l’aprenentatge experiencial amb un mètode per innovar i transformar les institucions educatives utilitzant tecnologia d’avantguarda

Des de fa uns quants anys, BeChallenge i Reimagine Education han unit forces i han creat una aliança que combina l’aprenentatge experiencial dels alumnes i docents amb un canvi de mirada i un mètode per innovar i transformar models educatius i organitzacions de l’educació. Aquesta col·laboració ha permès desenvolupar projectes de canvi en molts països i institucions i transformar les pràctiques educatives a fi d’integrar metodologies innovadores en els currículums i assegurar que siguin sostenibles, escalables i alineades amb les demandes del segle xxi.

BeChallenge: transformar l’aprenentatge experiencial dels estudiants

BeChallenge és una plataforma dedicada a l’aprenentatge experiencial que permet recollir, dissenyar, implementar, guiar i avaluar experiències d’aprenentatge actiu, com ara reptes, projectes i casos. El nostre enfocament es basa en quatre pilars clau: investigar, connectar, cocrear i avaluar. Aquesta metodologia integral assegura que molts professors avancin en pràctiques educatives més actives i que l’alumnat adquireixi coneixements i desenvolupi habilitats essencials, com ara el pensament sistèmic, la col·laboració i la innovació.

Hem expandit les nostres capacitats tecnològiques i metodològiques i hem integrat metodologies d’aprenentatge actiu, com l’Aprenentatge Basat en Projectes, l’Aprenentatge Basat en Casos i l’Aprenentatge Basat en Reptes. Aquestes metodologies fomenten la creativitat i l’anàlisi crítica i permeten als docents progressar fàcilment, i als estudiants, abordar problemes complexos de manera sistemàtica i creativa. Per a això, necessiten aprendre coneixements nous connectats amb els anteriors i, així, aconseguir una experiència d’aprenentatge vinculada a una necessitat real i al currículum educatiu.

La metodologia de BeChallenge ha estat cocreada amb professorat de diversos països integrant enfocaments pedagògics inspirats en el socioconstructivisme, amb un flux de treball fonamentat en el Design Thinking i el Systems Thinking, que permet abordar els desafiaments de manera creativa i sistemàtica.

Les seqüències d’aprenentatge a BeChallenge són adaptables a diverses necessitats i contextos educatius. Oferim modalitats de 3, 5 i 7 fases, cada una dissenyada per maximitzar l’impacte educatiu mitjançant seqüències estructurades i estratègicament desenvolupades. Aquestes modalitats permeten un grau de personalització rarament vist en els sistemes educatius tradicionals, asseguren que l’alumnat aprengui coneixements que pot aplicar i transferir a diferents contextos i problemes, i faciliten al professorat la incorporació a les metodologies actives de manera àgil per mitjà d’una plataforma tecnològica.

Reimagine education: liderar la innovació i transformació de les institucions educatives

Reimagine Education és una consultora educativa que forma i acompanya les  institucions educatives en el camí d’innovació i transformació. Basant-se en una àmplia experiència amb escoles i universitats de diversos països d’Europa i Amèrica, ha creat una metodologia del procés de transformació denominada RIEDUSIS (Sistema per ReImaginar l’Educació). Reimagine Education ofereix un enfocament sistemàtic i adaptatiu per implementar canvis profunds i sostenibles acompanyant les persones i els equips i impulsant les nostres estratègies i enfocaments de canvi. Aquesta metodologia no tan sols incorpora pedagogies actives, sinó que també promou una transformació integral, i abasta aspectes culturals, organitzacionals i tecnològics de les institucions educatives.

La metodologia RIEDUSIS emfatitza un procés de transformació per fases, cosa que permet que les institucions somiïn, imaginin, construeixin, sistematitzin i duguin a terme canvis significatius. En integrar avaluació i retroalimentació contínua, RIEDUSIS assegura que cada fase del canvi estigui alineada amb els objectius d’aprenentatge i les expectatives de la comunitat educativa.

El procés de transformació en la metodologia RIEDUSIS inclou vuit fases clau: visionar, definir, emmarcar, reformular, reestructurar, prototipar, avaluar i expandir. Aquestes fases són flexibles i contínues, i permeten que les institucions educatives s’adaptin i evolucionin a mesura que troben nous reptes i oportunitats. Aquest enfocament assegura que les iniciatives de canvi no tan sols siguin innovadores, sinó també sostenibles i profundament integrades en la cultura educativa de la institució.

La col·laboració entre BeChallenge i Reimagine Education ofereix als docents, als alumnes i a les institucions educatives molts beneficis:

 • Formació i acompanyament integral: Equipem les institucions educatives amb les eines i els coneixements necessaris per dissenyar i implementar experiències d’aprenentatge alineades amb les necessitats del segle xxi. La nostra col·laboració es basa en enfocaments pedagògics avançats i en la integració de tecnologies educatives d’última generació.
 • Innovació sostenible: Reimagine Education assegura que les iniciatives de canvi siguin sostenibles a llarg termini, tinguin el suport de l’evidència científica i una visió clara per al futur de l’educació. La seva metodologia RIEDUSIS garanteix que cada pas del procés de transformació estigui fonamentat en un enfocament sistemàtic i adaptatiu.
 • Escalabilitat i consistència: BeChallenge facilita la creació de dissenys educatius d’alta qualitat que es poden sistematitzar i replicar en tota la institució a fi d’assegurar un impacte durador i positiu. Les nostres seqüències d’aprenentatge estructurades permeten un grau de personalització que s’adapta a diverses necessitats i contextos educatius.

Junts, BeChallenge i Reimagine Education empoderen les institucions educatives per implementar iniciatives integrals centrades en el nucli del procés d’aprenentatge. Aquesta col·laboració assegura que les metodologies actives es converteixin en una part integral del currículum educatiu i promou un aprenentatge significatiu i durador en tots els àmbits. ¿Te’l presentem?

Avaluar el model educatiu: un procés necessari per a la transformació educativa

 

Avaluar en educació és abans que res un instrument de millora, perquè permet identificar, conèixer i aprofundir una realitat educativa determinada. L’avaluació busca resultats tangibles, identifica pràctiques docents i ajuda a prendre consciència del que es fa per, posteriorment, dissenyar possibles solucions i assumir accions planificades que permetin reparar els errors, treballar les millores, mantenir el que sí que funciona i afrontar les dificultats identificades. L’avaluació facilita la presa de decisions i ajusta els canvis, perquè proporciona dades i informació rellevants per avançar i garantir les promeses educatives que recauen en les institucions educatives.

Fins aquí no hem dit res de nou, ara bé, creiem que s’ha caigut en la tendència de reduir l’avaluació als resultats d’aprenentatge sense tenir en compte el procés i tot el que intervé en l’organització del que és educatiu perquè tingui lloc l’aprenentatge. Tenim la percepció que avui dia es parla de l’avaluació només pel que fa als resultats de l’escola, a més, amb un cert (o amb molt) desconeixement o, el que és més preocupant, fent cas omís de la complexitat dels contextos i de la tasca educativa en ella mateixa. Cada setmana trobem als diaris alguna noticia que recrimina i posa en qüestió el sistema educatiu a partir dels resultats d’algunes proves estandarditzades i ràpidament es recorre a comparar països, regions i escoles, sense cap més objectiu que el de la competició i el d’aconseguir els primers llocs als rànquings. Aquestes anàlisis crítiques apareixen per assenyalar els que no compleixen , els que «fan malament» la tasca d’educar o els que no «aprenen bé», una anàlisi de causa i efecte reduïts i des d’una òptica molt centrada en la didàctica.

Davant d’això, potser caldria que ens preguntéssim per a què i per què obrim les aules cada dia: ¿què hi passa, en aquestes aules?, ¿quines pràctiques educatives s’hi duen a terme i com?, ¿què busquem i quin és el sentit educatiu de la nostra feina docent?, ¿es treballa en funció d’un perfil de persona?, ¿quines opcions metodològiques i curriculars s’han assumit?, ¿quins elements faciliten o dificulten la concreció d’unes bones pràctiques?, ¿quines necessitats tenen l’organització escolar i les persones que la conformen? En definitiva: ¿disposem d’un model educatiu?, ¿quin és?, ¿el coneixem? ¿l’avaluem?, ¿és compartit?

La realitat educativa avui dia és molt complexa, a més, cada context i cada organització és diferent, per tant, no podem utilitzar una sola fórmula per avaluar tot el que passa en l’espai educatiu, primer perquè és impossible, i segon perquè és poc seriós, ja que primer hem de conèixer cada institució educativa i, per a això, ens haurem de parar i començar a revisar i a preguntar-nos sobre el model educatiu que somiem i  sobre el que tenim. En aquest sentit, a Reimagine Education hem apostat per l’avaluació del model educatiu a partir d’avaluacions externes relatives a innovacions assumides, a programes específics de transformació, avaluació del perfil de sortida de l’alumnat o bé fent avaluacions de procés d’aquelles institucions a les quals hem acompanyat en el disseny de la innovació cap a la transformació. Ja hem fet més de 25 avaluacions a diferents universitats i escoles de l’Amèrica Llatina, Espanya, Andorra, França i Portugal.

Aquestes a avaluacions de model educatiu ens han anat brindant la possibilitat d’acostar-nos i conèixer, des de dins, la tasca de cada institució educativa, i podem assegurar que hi ha molts equips que fan coses molt interessants i de forma seriosa i compromesa amb l’educació. Alhora, aquest procés permet comprendre el que es necessita i aprofundir en una mirada pedagògica que permeti la sostenibilitat dels processos de canvi i d’innovació, ja que obtenim informació de primera mà de l’alumnat, del professorat, dels equips directius i de les famílies. És a dir, accedim a tenir una visió completa dels que estan directament implicats en l’educació.

Així, doncs, l’avaluació del model educatiu o de les innovacions incorporades en la institució permet no caure en la fal·làcia d’atribuir els resultats positius o negatius a un sol aspecte, com la falta de formació del professorat, la incidència dels índexs d’immigració, la infraestructura o els mètodes d’ensenyament, sinó que pretén comprendre un fenomen i els seus actors per buscar possibles camins que s’hauran de recórrer i assumir com a part d’un procés d’aprenentatge de les mateixes institucions educatives. És per això que «entenem l’avaluació com la pedra clau, el veritable motor de millora educativa, perquè informa dels avenços que cal reforçar i mantenir, i dels que no funcionen i s’han de modificar». L’avaluació permet crear una visió comuna i ajuda a definir i repensar les línies educatives bàsiques, les opcions metodològiques, les opcions curriculars i tot això ha de respondre a un engranatge de relacions i de condicions que afavoreixin el compliment del perfil de persona que volem educar.

En conclusió, avaluar el model educatiu és un procés necessari per a la transformació educativa perquè es converteix en la brúixola que permet crear espais de reflexió i fer coherents el temps, l’energia i la inversió aplicada amb el projecte institucional, alhora que el compromet amb una veritable transformació educativa. ¿Avaluem?

Tres mesures per fomentar l’equitat en l’educació (part 2)

Suport als estudiants desfavorits

 

En aquest segon post de les mesures per fomentar l’equitat en l’educació, ens centrarem en el suport als estudiants desfavorits.

No tots els estudiants comencen amb el mateix nivell d’avantatge. Alguns poden afrontar desafiaments addicionals a causa del seu origen socioeconòmic, la seva salut, la seva situació familiar o altres factors. Com a educadors, tenim la responsabilitat de reconèixer aquests desafiaments i proporcionar el suport addicional que aquests estudiants puguin necessitar.

 • Com podem fer-ho de manera efectiva?
 • Com podem assegurar-nos que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats per aprendre i créixer?

A) Proporcionar serveis de tutoria o mentoria

Alguns estudiants poden necessitar ajuda addicional per mantenir-se al dia amb els seus estudis o per fer front a problemes personals o emocionals. Els serveis de tutoria i mentoria poden proporcionar aquest suport addicional, ajudant els i les estudiants a superar els obstacles i a aconseguir el seu màxim potencial.

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc identificar els estudiants que poden necessitar serveis de tutoria extra?
 • Quins recursos estan disponibles a la meva escola o comunitat per proporcionar aquests serveis?

B) Implementar programes després de l’escola

Els programes després de l’escola poden proporcionar un espai segur i enriquidor per als estudiants fora de l’horari escolar. Aquests programes poden oferir una varietat d’activitats, des de l’ajuda amb els deures fins a esports i arts, i poden ser especialment beneficiosos per als estudiants que poden no tenir accés a aquestes oportunitats a casa.

Pregunta’t a tu mateix:

 • Quins tipus de programes després de l’escola podrien beneficiar als meus estudiants?
 • Com puc treballar amb la meva escola o comunitat per implementar aquests programes?

C) Treballar amb altres serveis de la comunitat

Alguns estudiants poden afrontar desafiaments fora de l’escola que afecten la seva capacitat per aprendre, com la inseguretat alimentària o problemes de salut. Treballar amb altres serveis de la comunitat pot ajudar a abordar aquests desafiaments, proporcionant als estudiants el suport que necessiten per estar sans i preparats per aprendre.

Pregunta’t a tu mateix:

 • Quins desafiaments fora de l’escola poden estar afrontant els meus estudiants?
 • Com puc treballar amb altres serveis de la comunitat per abordar aquests desafiaments?

 

El suport als estudiants desfavorits és un aspecte crucial de l’equitat en l’educació. Al reconèixer els desafiaments que afronten aquests estudiants i proporcionar el suport que necessiten, podem ajudar a garantir que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats per aprendre i créixer.

 

Estàs preparat per prendre mesures per donar suport als estudiants desfavorits a la teva aula? Des de Reimagine Education podem ajudar-te.

Tres mesures per fomentar l’equitat en l’educació (part 1)

L’equitat en l’educació és un objectiu que tots els educadors i membres de la comunitat educativa han de treballar per aconseguir. No obstant això, assolir l’equitat no és una tasca senzilla; requereix d’un compromís constant per aprendre, adaptar-se i millorar. En aquest post, hem aprofundit en tres pràctiques clau que poden ajudar a promoure l’equitat en l’educació:

 • Educació inclusiva
 • Suport als estudiants desfavorits
 • Manteniment d’altres expectatives per a tots els estudiants.

 

Cada una d’aquestes pràctiques presenta els seus propis desafiaments i oportunitats. L’educació inclusiva requereix que reconeguem i celebrem la diversitat a les nostres aules i que proporcionem el suport necessari perquè tots els i les estudiants puguin participar plenament en la vida escolar. El suport a l’alumnat desfavorit implica reconèixer els desafiaments addicionals que alguns d’ells poden afrontar i proporcionar els recursos i serveis necessaris per ajudar-los a superar aquests desafiaments. I mantenir altes expectatives per a tots els alumnes significa desafiar tots els nostres estudiants per aconseguir el seu màxim potencial, proporcionant la retroalimentació, el suport i la motivació que necessiten per fer-ho.

 

Al llarg d’aquest post, hem proporcionat preguntes per reflexionar i ajudar-te a pensar com pots implementar aquestes pràctiques en el teu propi context. En fer-ho, esperem que puguis donar passos concrets cap a la millora de l’equitat a la teva aula i més enllà.

 

 • Estàs preparat per embarcar-te en aquest viatge cap a una major equitat en l’educació?

 

En aquest primer post parlarem d’educació inclusiva i en següents publicacions del suport als estudiants desfavorits i del manteniment d’altes expectatives per a tots els estudiants.

 

Educació inclusiva

La inclusió és un concepte fonamental en l’equitat educativa.

 • Què significa realment ser inclusiu en el context educatiu?
 • Com podem, com a educadors i educadores, crear un ambient que no només toleri, sinó que celebri la diversitat i garanteixi que tots els estudiants tinguin l’oportunitat de participar plenament en la vida escolar?

 

A) Implementació de programes d’educació especial

Els estudiants amb discapacitats sovint afronten barreres addicionals en l’educació. Per garantir que aquests estudiants tinguin les mateixes oportunitats d’aprendre i créixer, és essencial implementar programes d’educació especial que s’adaptin a les seves necessitats individuals. Això pot implicar l’adaptació de mètodes d’ensenyament, la provisió de recursos d’aprenentatge especialitzats i la formació dels mestres en l’ensenyament inclusiu.

 

 

 

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc adaptar els meus mètodes d’ensenyament per satisfer les necessitats de tots els meus estudiants?
 • Quins recursos i formació necessito per ensenyar de manera efectiva als estudiants amb discapacitats?

B) Promoció de la diversitat cultural i lingüística

En les nostres aules cada vegada més diverses, és crucial que tots els estudiants se sentin valorats i acceptats, independentment del seu origen cultural o lingüístic. Això pot implicar la inclusió de diverses cultures i llengües en el currículum, la promoció de la tolerància i el respecte a l’aula i la provisió de suport addicional per als estudiants que estan aprenent la llengua d’instrucció.

 

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc incorporar diverses cultures i llengües en la meva ensenyança?
 • Com puc fomentar un ambient de respecte i tolerància a la meva aula?

C)Lluita contra l’assetjament i la discriminació

Perquè tots els estudiants tinguin l’oportunitat d’aprendre i créixer, és essencial que se sentin segurs i acceptats a l’escola. Això implica prendre mesures fermes contra l’assetjament i la discriminació, i promoure un ambient escolar acollidor per a totes i tots.

Pregunta’t a tu mateix:

 • Com puc prevenir i abordar l’assetjament a la meva aula o al pati de l’escola?
 • Com puc assegurar-me que tots els meus estudiants es sentin segurs i acceptats?

 

L’educació inclusiva és un viatge, no un destí. Requereix un compromís constant per aprendre, adaptar-se i millorar. Però en fer-ho, podem ajudar a garantir que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats per aprendre i créixer.

 

Estàs preparat per embarcar-te en aquest viatge?

Des de Reimagine Education podem ajudar-te.

Transformant l’Educació: L’Escola com a Comunitat d’Aprenentatge

Algun cop t’has preguntat com podem millorar les nostres escoles perquè siguin més efectives en l’ensenyament i l’aprenentatge enfocat al desenvolupament integral de la persona?

Com podem transformar les nostres escoles en comunitats d’aprenentatge on tots els membres treballin junts per millorar l’educació?

En aquesta publicació, explorarem el concepte d’Escola com a Comunitat d’Aprenentatge, una idea que pot ser la clau per a la transformació educativa que necessitem.

 

Què és una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge?

Una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge és una escola on tots els membres – docents i altres educadors, educadores, alumnat, famílies i la comunitat més àmplia de l’entorn – treballen junts amb un enfocament compartit en l’educació dels i les estudiants. En aquest tipus d’escola:

 

 • Es fomenta una cultura de participació i col·laboració.
 • Es fa servir la millora basada en dades i evidències.
 • Es valora i es busca el suport extern i la sostenibilitat.
 • Es practica el lideratge distribuït.
 • S’hi està obert a aprendre d’altres fora de la comunitat escolar.
 • Es construeix col·lectivament la capacitat de millora contínua.

 

L’Enfocament en l’Aprenentatge de l’Estudiant

L’objectiu principal d’una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge és l’educació de l’alumnat mitjançant l’aprenentatge.

 

Però, com s’aconsegueix això?

 • Participació i col·laboració: Tots els membres de la comunitat escolar treballen junts per millorar l’aprenentatge de l’estudiant. Això implica compartir idees, estratègies i recursos, i donar suport mútuament en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

 

 • Millora basada en dades i evidències: S’utilitzen dades i evidències per informar i millorar l’ensenyament i l’aprenentatge. Això pot incloure dades sobre el progrés de l’estudiantat, incidents d’assetjament escolar, comportaments cívics i implicació familiar a l’escola, entre d’altres.

 

El Suport Extern i la Sostenibilitat

Una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge no està aïllada. Es connecta amb altres comunitats d’aprenentatge i busca suport extern per enriquir el seu coneixement i pràctiques. Això pot implicar:

 • Connexions amb altres escoles: Les escoles poden aprendre les unes de les altres compartint idees, estratègies i millors pràctiques (xarxes d’escoles).
 • Relacions amb la comunitat més àmplia: Les escoles poden treballar amb les famílies, les organitzacions locals i altres membres de la comunitat del seu entorn per obtenir suport i recursos addicionals.
 • Ajuda d’equips externs experts en educació i canvi, que ajudin a concretar i avançar a la comunitat educativa.

 

El Lideratge Distribuït

En una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge, el lideratge no recau només en una o unes persones. En el seu lloc, tots els membres de la comunitat escolar tenen un paper en el lideratge de l’escola. Això pot implicar:

 • Docents i altres educadors com a líders: Els docents assumeixen rols de lideratge en la planificació i implementació d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge.
 • Estudiants com a líders: Els estudiants poden tenir un paper en la presa de decisions i en la millora de l’escola.

 

La Construcció de la Capacitat de Millora

Una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge es compromet amb la millora contínua. Això implica:

 • Desenvolupament professional continu per als docents i altres educadors: Els docents, així com totes les persones que treballen i col·laboren a l’escola, participen en la formació contínua per millorar les seves habilitats i coneixements.
 • Cultura d’altes expectatives: Es fomenta una cultura d’altes expectatives, on tots els membres de la comunitat escolar creuen que poden millorar i treballar junts per fer-ho.

 

El Capital Professional i Social

Finalment, una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge valora i cultiva el capital personal, professional i social. El capital personal fa referència al desenvolupament vital dels docents i educadors i la seva connexió amb vocació i el seu rol de referents humans per a l’alumnat. El capital professional es refereix a les habilitats, coneixements i experiències dels docents i educadors, mentre que el capital social fa referència a les xarxes de relacions i les normes compartides que es poden utilitzar per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge.

 

En conclusió, la idea de l’Escola com a Comunitat d’Aprenentatge ofereix una visió poderosa per a la transformació educativa. Treballant junts i juntes amb un enfocament compartit en l’educació integral de l’alumnat, podem crear escoles que siguin més efectives, innovadores, inclusives, sostenibles i avançades.

 

Estàs llest per unir-te a aquest moviment i transformar la teva escola en una Comunitat d’Aprenentatge? Des de Reimagine Education podem ajudar-te.

Com gestionar l’energia i el temps per aconseguir un futur educatiu diferent?

Personalment, una de les coses que m’ha sobtat sempre molt del món educatiu, especialment de les escoles, però sovint també de les universitats, és la dificultat dels equips directius (entenent aquest concepte de forma àmplia) per destinar temps i energia del present per preparar un futur educatiu diferent per als alumnes que vindran.

Hi ha diversos elements que m’agradaria destacar respecte a aquest fet. En primer lloc, la tendència a centrar-ho tot en l’acció i no reservar temps per a la reflexió. Normalment, els temps especialment pensats per aturar-se i reflexionar, per llegir l’entorn i formular mirades cap al futur són molt escassos. L’acció, i només l’acció constant, per resoldre multitud d’incidències quotidianes, ens absorbeix.

En segon lloc, centrats en aquesta acció absorbent, donem al dia a dia tota l’energia que tenim… i més. És a dir, hi destinem el 125 o el 150 % del que som i fem. Dia rere dia, any rere any. Segurament hi ha moments en què pensem que arribarà una setmana o un dia en què no tindrem incidències o accions per fer i, llavors, per fi, podrem pensar en les coses importants i de fons… I aquest moment no arriba mai, cosa que genera un cansament i una frustració considerables.

conseguir un futuro educativo diferente

Es pot sortir de la quotidianitat i pensar en un futur educatiu diferent?

Crec que aquests dos fets de més amunt tenen molt a veure amb l’encàrrec que els equips directius han interioritzat, en línia, segurament, amb el que el sistema educatiu els ha demanat: fer que les coses funcionin quotidianament de la millor manera possible i amb les mínimes interrupcions i conflictes possibles. I, això, de ben segur, és important. Però, amb aquest encàrrec, avui, en un món en plena transformació i canvi, ja no és prou.

Hi ha un altre encàrrec tan important com aquest: preparar un futur educatiu diferent per a les generacions d’alumnes que encara no s’han incorporat a l’escola. O per als que s’hi acaben d’incorporar (per exemple, amb 3 anys) i que s’hi estaran 14 anys més. De fet, un infant que s’hagi incorporat a l’escola amb 3 anys, en sortirà al juny de 2038.

Es tracta de dirigir, coordinar i impulsar amb les dues mans: amb una, assegurem el dia a dia; amb l’altra, reservem espais, energia i temps per crear un futur educatiu diferent. Aquesta segona mà també es la nostra responsabilitat i ha de formar part del nostre encàrrec. I l’haurem de desenvolupar amb els recursos dels quals disposem (demanant sempre que ens en donin més) i amb el temps que gestionem. No dic que sigui fàcil, però conec moltes directives i directius de l’educació que ho fan i avancen cap a innovacions i canvis transcendentals per als infants i joves actuals i, sobretot, per als que vindran en el futur.

futur educatiu diferent

La meva experiència des del punt de vista de Reimagine Education

Això que explico, a més, és present a tots els països (prop de 15) d’Europa, Amèrica i Àfrica en què col·laborem amb institucions educatives per impulsar aquest i altres canvis. M’atreviria a dir, doncs, que és un fet universal de l’educació, que, juntament amb la gran inèrcia que també arrossega l’organització educativa, dificulta el camí de la transformació i exigeix una gran dosi de convicció i lideratge conscient per part dels equips directius.

De fet, els dos anys que vaig poder treballar professionalment al sector de la salut com a gerent d’un important institut de recerca dins d’un dels hospitals més grans i capdavanters d’Europa, em va sorprendre el convenciment i la pràctica dels professionals de la salut de reservar sempre una part del seu temps d’avui per investigar i formar-se per tal de poder curar més i millor els malalts de demà… Si no, em deien, la salut no avançarà. I em mostraven indicadors de millora en la cura i els resultats que seguien de manera permanent.

I jo em pregunto: com és que els professionals de l’educació no incorporem aquesta mirada i marc mental de cercar un futur educatiu diferent per als alumnes que encara no coneixem? No deu ser pas perquè la vida en un gran hospital no sigui intensa i no hi faltin temps i recursos com a l’educació.

I, llavors, per què deu ser? Espero les vostres reflexions sobre totes aquestes qüestions als comentaris.

Reptes de l’educació davant l’emergència climàtica

El 24 d’octubre se celebra el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic: és un dia per prendre consciència d’aquest fenomen que afecta tot el planeta (tot i que de manera desigual), comprendre’n les causes i conseqüències i, sobretot, passar a l’acció també des de l’educació, quins són els reptes de l’educació davant l’emergència climàtica?

Per canvi climàtic entenem el procés de canvi de la climatologia i la temperatura general de la Terra com a resultat de l’acció humana, especialment per l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquests gasos, els generem principalment amb la crema de combustibles fòssils, l’ús del sòl, l’ús de l’energia i les activitats industrials (incloent-hi l’agricultura i la ramaderia industrials). Més enllà d’aquestes causes materials, hi ha uns puntals intangibles que sustenten aquestes pràctiques. Alguns poden ser el sistema capitalista, la visió mecanicista de la natura o la cultura de l’explotació i dominació de recursos i persones.

És un fenomen que, per tant, a més d’incloure l’àmbit mediambiental i de la salut pública, s’estén també a l’àmbit social i dels drets humans, ja que afecta especialment les generacions futures i incideix de manera més intensa en les regions del planeta on hi ha més concentració de pobresa. També es fa més present a les poblacions més vulnerables, cosa que posa de manifest les desigualtats de classe, gènere, sexualitat, racisme i colonialisme.

Reptes de l’educació davant l’emergència climàtica

Què s’està fent davant de l’emergència climàtica?

Des de fa dècades, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (IPCC) exposa la gravetat de les conseqüències del canvi climàtic tant per a la humanitat com per a tots els éssers vius del planeta, i insta a prendre mesures urgents en els àmbits governamental, empresarial i ciutadà, i també, molt especialment, en l’àmbit educatiu.

L’educació és, al nostre parer, un àmbit des del qual podem fer un treball molt important. Aquest treball relacionat amb el canvi climàtic, el veiem molt vinculat al procés de transformació de l’educació que plantegem des d’aquest blog i, aquesta setmana, ens sembla clau centrar-nos-hi i parlar-ne.

Una de les accions que sovint es plantegen per relacionar el canvi climàtic i la transformació educativa es basa en l’oportunitat que ens aporta l’enfocament globalitzador dels continguts educatius. Efectivament, si a les nostres opcions de continguts dins del model educatiu hem optat per l’enfocament globalitzador, trobem als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) una manera diferent d’enfocar el problema i de treballar-lo amb els nostres alumnes. L’aposta per la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat ens ajuda a comprendre i interpretar la realitat des d’una altra perspectiva, i ens prepara per comprometre’ns d’una altra manera. Aquest ens sembla ja un camí indefugible que qualsevol projecte educatiu ha d’entomar i, especialment, qualsevol projecte educatiu d’innovació i canvi.

Retos de la educación ante la emergencia climática

Quins són els reptes de l’educació davant l’emergència climàtica?

Segurament, cal anar més enllà, ja que amb la millora de l’eficiència energètica i tecnològica que podem aconseguir en els propers anys, no en tindrem prou. Ens cal un canvi d’estil de vida col·lectiu que se sustenti en una relació diferent amb la natura. Tenim moltes maneres d’aproximar-nos a aquesta relació diferent amb la natura que proposem, però un possible camí, encara poc explorat, el tenim en la definició del perfil humà de sortida del nostre alumnat. Ens podem plantejar que, més enllà de la perspectiva mecanicista i materialista del món i la natura i de la visió que aporten les ciències naturals i l’estudi del medi, podríem incloure en aquest perfil i en els nostres objectius educatius aconseguir un vincle més proper, natural i diferent dels alumnes amb la natura.

Es tractaria d’anar més enllà dels necessaris coneixements més acadèmics per cultivar i nodrir un vincle més profund amb la natura en tota la comunitat educativa: el professorat, l’alumnat, les famílies i la ciutadania. Un vincle emocional i íntim que seria la base d’una relació personal sana, equilibrada i harmoniosa entre el planeta, amb la Mare Terra, i tots els seus habitants.

I, si el repte és cultivar una relació i un vincle diferents amb la natura que ens acompanyin cap a uns comportaments diferents com a societat, ho haurem de fer amb maneres diferents de les que hem utilitzat fins ara. Tenim diversos camins… Un podria ser, senzillament, com a docents i membres d’equips directius d’institucions educatives, passar més estones a la natura per cercar-hi un vincle diferent: des d’un parc urbà a un bosc, una muntanya, una platja o un prat. I convertir-ho en un hàbit quotidià en el qual reservem uns minuts per, simplement, passejar per la natura i observar-la en silenci, amb els sentits del cos i del cor ben oberts. Una altra via podria ser fer entrar la natura a l’escola i donar-li un lloc específic a l’espai i la vida del centre… Hi ha tantes oportunitats i possibilitats de fer-ho a més del pati i l’hort… Segurament ens cal replantejar inèrcies, costums i mirades.

Son propostes senzilles, però que inicien el camí d’establir un vincle profund amb la Terra integrat en el tipus de persona que volem educar. En parlem?

Noves mirades i tendències educatives de la postpandèmia

Ja fa temps que afirmo que hi haurà un abans i un després de la crisi de la COVID-19 a l’àmbit educatiu. Però no ens confonguem, ja som en aquest “després” i, per tant, parlar de tendències educatives de la postpandèmia ja és parlar en present, no en futur.

L’impacte que ha suposat la pandèmia ha provocat que les persones, les institucions educatives i la societat en general hagin hagut de replantejar-se la vida i, sobretot, la seva mirada envers el món.

El que sí que és cert és que, abans que la COVID-19 arribés a les nostres vides, l’educació ja estava en crisi: ja estava “obsoleta” pel que fa als elements bàsics del procés d’ensenyar i aprendre, perquè la inèrcia de les mateixes institucions no els permetia sortir i obrir-se a noves possibilitats.

Les vivències i els aprenentatges (tecnològics i de relació i vincle) han fet evolucionar molts equips directius i institucions educatives, que han aprofitat la sortida de la crisi pandèmica per impulsar projectes de transformació educativa.

Molts dels canvis que s’estan introduint passen per definir un perfil educatiu de sortida de l’alumnat basat en els trets i les competències que es volen aconseguir i, a partir d’aquí, estructurar un nou model educatiu. Aquest nou model educatiu haurà de posar l’alumnat al centre utilitzant la tecnologia disponible i haurà d’implementar a l’aula i al centre aquests canvis per continuar avançant.

tendències educatives de la postpandèmia

Quines tendències educatives de la postpandèmia han vingut per quedar-se?

L’informe Innovating Pedagogy 2022, que han publicat l’Open University i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), recull les 10 tendències pedagògiques postpandèmia de les quals ens farem més ressò.

Vull pensar que, més que pedagogies (que és una paraula molt sonora), es volen referir a experiències o tendències educatives que s’han anat desenvolupant els darrers anys i que, amb la crisi de la COVID-19, han servit de font d’inspiració perquè nombroses institucions educatives s’atreveixin a emprendre accions per aconseguir innovació i canvi.

Algunes són tan necessàries com la pedagogia de l’autonomia. És fonamental que l’alumnat agafi les regnes del seu aprenentatge, i es converteixi així en el protagonista autònom del seu propi projecte vital.

Tenint en compte que els sistemes duals o híbrids han vingut per quedar-se, també vull destacar la importància de l’educació per al benestar. Les institucions educatives han de posar la persona, el desenvolupament i el creixement al centre (ja sigui la persona de l’alumne o la del docent) del procés d’ensenyar i aprendre, i generar atmosferes i entorns d’inclusió i respecte.

Com qualsevol tendència, algunes de les que indica l’informe, amb el pas del temps, es diluiran o s’integraran en d’altres, com és el cas de la pedagogia del malestar, que fa referència a un procés d’autoexamen que serveix perquè l’alumnat es qüestioni d’una manera crítica els sistemes de pensament com ara l’opressió, el racisme o la injustícia social. S’anomena així perquè és un procés que pot provocar una àmplia gamma d’emocions, inclosa la del malestar. Tot i la fugacitat de la proposta, ens pot fer reflexionar; per això la trobo tan útil.

cuatro claves de las tendencias educativas pospandemia

Quatre claus per a l’educació durant els pròxims anys

A més de les que esmenta l’informe, m’agradaria anar més enllà i introduir unes quantes tendències educatives de la postpandèmia que no hi són presents i que considero que seran clau en els pròxims anys, com ara:

 • L’acompanyament integral de l’alumnat al llarg de tot el cicle, però englobant molt més que les tutories actuals, que ja s’ha demostrat en nombroses ocasions que ja han quedat superades.
 • El treball cooperatiu i en comunitat entre l’alumnat i l’equip docent.
 • La incorporació de la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat, que ens fa anar més enllà de la simple concatenació d’assignatures.
 • L’experiència que viu l’alumnat com a element fonamental de l’aprenentatge, cosa que ens impulsa a dissenyar, crear i dinamitzar experiències d’aprenentatge i desenvolupament que ampliïn la “simple” vivència d’una assignatura dins d’una classe més o menys magistral.

Continuarem observant les experiències i tendències de transformació i canvi de la sortida de la pandèmia. D’aquí a poques setmanes, tornarem a escriure sobre aquest tema tan important. Tens algun suggeriment o comentari envers aquestes qüestions? T’esperem als comentaris!

Per què i per a què eduquem els infants i els joves?

Aquestes dues preguntes son fonamentals, i pròpies de moltes matèries, debats i congressos. En tot cas, sense ser especialista en aquesta matèria, segons la meva experiència de lideratge i acompanyament en multitud de processos de transformació i canvi, vull compartir unes quantes reflexions que crec que són interessants sobre perquè i per a què eduquem.

Des del meu punt de vista, cal centrar-se en aquestes dues qüestions i reflexionar-hi abans d’emprendre qualsevol tipus d’innovació, transformació o canvi i implementar-los a les polítiques d’una institució educativa (pública o privada), perquè la mirada i l’èmfasi del que farem sempre vindran emmarcats d’acord amb la resposta que donem a aquestes dues preguntes.

Ve a ser com preguntar-se cap a quin cim em dirigeixo quan vaig a fer muntanya o en quina direcció he d’anar si surto de port. I, precisament, crec que el problema de molts canvis i innovacions que es plantegen és que no parteixen d’aquesta reflexió, sinó que proposen canvis sobre el que ja existeix sense qüestionar-se a fons moltes de les inèrcies del sistema. Però, anem a pams.

por qué educamos

Per què eduquem?

Eduquem perquè els infants i els joves esdevinguin persones que puguin viure plenament les seves vides en el moment i el context que els toca viure. Això significa plantejar-se seriosament un enfocament integral del seu procés educatiu, que vagi molt més enllà de la transmissió de coneixements i que prioritzi l’autoconeixement, l’aprenentatge de la relació amb els altres, l’entesa del món que els envolta i la interrogació sobre les grans preguntes del sentit de la vida. Eduquem, doncs, en la vida i per a la vida. Al cap i a la fi, estem parlant de prop de 20 anys de procés educatiu i de la necessitat de continuar formant-nos al llarg de la vida.

Sovint, per aclarir les reflexions, pot ser interessant dir per a què no eduquem: no eduquem (estrictament parlant) per cobrir un lloc de treball, ni per integrar-se a un sistema productiu, ni per modelar una submissió a la societat existent (tot i que la major part de sistemes educatius neixen per a això). Ans al contrari, crec que cal educar persones que es coneguin i que sàpiguen gestionar les seves emocions i relacions; que siguin curioses, crítiques i analítiques; que puguin encarar el pensament complex i interdisciplinari, i que tinguin la imaginació i la creativitat com a parts del seu saber fer. En definitiva, persones que “pilotin” la seva pròpia vida.

Per suposat, això no vol dir que no s’hagin d’aprendre moltes coses: per ser una persona completa i poder viure plenament el temps que et toqui viure, cal saber moltes coses, i, sobretot, cal saber aprendre a aprendre. Això, serà imprescindible fer-ho constantment (segurament és el més important). Aquesta qüestió és molt interessant, i cada vegada n’hi ha més evidència científica, fins al punt que ja és més important la manera com s’aprèn que no pas el que s’aprèn. És a dir, la forma com s’accedeix i s’adquireix el coneixement és clau en el que podem denominar la construcció de la persona (o, el que és el mateix, en la seva “mirada” envers la vida o, com diuen els anglosaxons, en la conformació del caràcter de la persona).

I, per educar per a la vida, cal que les institucions educatives (i, per suposat, els governs, quan implementen les polítiques públiques educatives) es plantegin quin tipus de ciutadà volem educar, o, el que es el mateix, quin perfil de sortida del procés educatiu de la seva institució volen obtenir. Moltes lleis fan grans declaracions en aquest sentit en els seus preàmbuls; però una altra cosa és que, després, tot plegat es quedi en paper mullat o que sigui un simple “brindis al sol”.

per què i per a què eduquem

Per a què eduquem?

He comentat, responent la primera pregunta, que volem convidar els infants i els joves a esdevenir la persona que vulguin ser, en un clima i un entorn que els han de provocar i proposar els trets que he comentat abans (o els que decideixin proposar-se). Evidentment, la seva decisió serà lliure, però la neutralitat no existeix, i, per tant, educar és convidar tot manifestant la nostra invitació a la persona que ens proposem educar.

Vivim en un món profundament injust i clivellat amb grans problemes i reptes (vegeu el plantejament dels ODS de l’ONU), i ens fan falta persones que es comprometin a millorar-lo i transformar-lo. Persones que no s’aprofitin del món o dels altres per viure millor. Persones que apostin per alguna causa, la que vulguin, però alguna.

I heus aquí la meva resposta a la segona pregunta: eduquem perquè les persones es comprometin (on vulguin, en el que vulguin i amb qui vulguin) a millorar i transformar el món. D’aquesta manera completem la primera resposta i emmarquem qualsevol intervenció, innovació o canvi que vulguem fer en educació en aquest context. Per això ens cal posar encara més en crisi les metodologies actuals i incorporar-ne d’altres que facin del procés educatiu dels infants i els joves una experiència de creixement personal i aprenentatge diferent (per exemple, metodologies actives o aprenentatge i servei, entre d’altres).

I, és clar, si treballes a fons la resposta a aquestes dues preguntes, per a mi, és evident que cal una transformació profunda i urgent del procés educatiu a tots nivells. Això és el que estem treballant amb moltes institucions a molts països diferents.

Ens hi posem plegats?