Nova aliança estratègica a Mèxic

Res no s’escapa del canvi. Ho observem a la natura i ho vivim com a éssers humans. A Reimagine Education ho sabem bé i, per això, fa cinc anys que treballem per acompanyar equips directius de tot el món en el seu canvi de mirada. En aquest sentit, per a nosaltres, és un honor i una oportunitat establir una aliança estratègica a Mèxic amb l’Ernesto Pérez-Castro, amb qui ja col·laborem des de l’any 2018 en el procés de transformació del Col·legi Monclair.

Com ja sabem, alguns canvis són més evidents o s’esdevenen amb més velocitat i profunditat que d’altres. La inèrcia, en certs contextos, ens pot dur a resistir-nos al canvi o, tot el contrari, arrossegar-nos-hi sense treva sense ni tan sols adonar-nos-en.

Sabem que transformar-se per millorar la formació i el desenvolupament de les persones hauria de ser el propòsit de les institucions educatives. Tot i així, hem vist, massa vegades, com algunes institucions educatives, bé escoles o bé universitats, acostumen a ser presa de les inèrcies, de vegades per resistir-se al canvi i, d’altres, perquè es deixen portar per factors externs, sense aturar-se a pensar en el seu propòsit.

La nostra experiència i la metodologia RIEDUSIS

Totes les escoles i universitats amb les quals col·laborem a Reimagine Education són diverses i singulars. Per això, lluny de caure en la imitació de models o en l’adopció de solucions estandarditzades, la metodologia RIEDUSIS els ha permès reflexionar i trobar el camí més adequat de transformació per als seus contextos específics.

Els equips que acompanyem han entès la importància de dedicar temps i energia a l’escola o universitat que somien. Una necessitat de canvi de perspectiva per aconseguir la transformació conscient i intencionada de les institucions. També s’han adonat de la importància de liderar i anticipar els canvis i no esperar-se a reaccionar obligats per forces exògenes.

Els avenços que han aconseguit les institucions que ja acompanyem en indrets com Portugal o el País Basc confirmen que la transformació és possible quan es treballa amb una visió que es basa en una metodologia clara i ordenada.

Qui és l’Ernesto Pérez-Castro?

L’Ernesto comparteix l’esperit de Reimagine Education com a professional apassionat de l’educació i l’aprenentatge. Amb més de 20 anys d’experiència en l’àmbit educatiu, ha treballat com a mestre, directiu, autor de continguts per a llibres de text i formador de docents.

Durant la seva etapa com a director general del Col·legi Monclair, a l’estat mexicà de Guanajuato, va tenir l’oportunitat de materialitzar i impulsar diverses transformacions convençut que podem aconseguir un món millor i, per arribar-hi, necessitem una escola diferent.

Per què és important aquesta nova aliança estratègica a Mèxic?

Gràcies a la nostra feina amb equips a diversos països, hem confirmat la importància de considerar les necessitats i les oportunitats dels contextos locals. Això ens ha dut a visualitzar i establir progressivament aliances que ens permeten col·laborar amb més institucions en algunes regions o països.

Aquesta aliança estratègica a Mèxic ens ajudarà a aprofundir en la personalització i l’acompanyament de processos de transformació amb institucions mexicanes, amb el suport de la metodologia RIEDUSIS i el seu coneixement i expertise per reformular els models educatius, l’organització i la cultura interna.

Si ets a Mèxic, pots posar-te en contacte l’Ernesto o amb nosaltres i t’hi ajudarem. T’animes a avançar cap al canvi?

Com els espais poden millorar les experiències d’aprenentatge?

A l’article anterior vam començar a reflexionar sobre què són els espais educatius i com hem de tenir-los en compte dintre de la transformació educativa del nostre centre. Ara que ja sabem quins són els espais educatius descobrirem com poden millorar les experiències d’aprenentatge.

Primer de tot, és necessari que els centres educatius abordin la presa de decisions al voltant de com han de ser els seus espais. Aquestes decisions inclouen qualsevol espai que esdevingui educatiu per si mateix. Per exemple:  les aules, els passadissos, les biblioteques, fins i tot, les zones d’esbarjo. 

Aquesta reflexió és clau per abordar temes que ens porten a repensar els espais des de la perspectiva del rol que atorguem als diferents agents que intervenen. Per exemple, establir als docents com a guies i atorgar a l’alumnat un paper actiu. O bé des del paper que tindrà el treball col·laboratiu, o un horari flexible que permeti diferents grups d’alumnes desenvolupant diversitat de tasques. 

Qui pot intervenir en la redefinició i codisseny dels espais?

Quan parlem de disseny en un espai educatiu en realitat ens referim a un codisseny de tota la comunitat educativa, on el professorat, l’alumnat i inclús les famílies o agents externs poden participar en la seva proposta.

Des de Reimagine el que oferim son una sèrie de dinàmiques, en les que per una part el docent pot reflexionar sobre quina és la seva proposta de transformació i quines són els millors espais educatius que poden donar-la resposta. I, així, al mateix temps millorar les experiències d’aprenentatge.

Per tant, s’ha de fer una mirada als nostres espais educatius des d’el procés de reflexió que hem fet. I sobretot s’ha de tenir en compte el model de persona que volem aconseguir i les Línies Educatives Bàsiques (LEB).

Quins criteris s’han de tenir en compte en el disseny d’un espai educatiu per millorar les experiències d’aprenentatge?

Hi ha tres criteris bàsics que tot disseny d’un espai educatiu ha de tenir present:

  • Criteris ambientals:
    Que entri la llum a les aules.
    Fer servir colors que no siguin cridaners.
    Utilitzar materials naturals (prescindir de plàstics i augmentar l’ús de la fusta).
  • Criteris tecnològics: hem de definir quin tipus de tecnologia volem que entri a l’aula i quina infraestructura necessitem.
  • Pedagògics: Com fomentarem, per exemple, el treball autònom, la cooperació o la comunicació.

Està clar que aquest procés de codisseny dels espais educatius és un element necessari en tota transformació educativa. El més convenient és fer aquest pas quan l’equip impulsor està dissenyant una Experiència Avançada de Canvi (EAC), el prototip o quan s’incorporen iniciatives transversals a tota l’escola. Sempre, òbviament, fent partícip a tota la comunitat educativa.

A més, aquestes dinàmiques ajuden a posar en marxa un procés de participació de tota la comunitat educativa en la construcció d’una futura institució. Al mateix temps, serveix com una important eina de comunicació entre els agents implicats en el canvi.

Com transformar els espais d’aprenentatge?

El món de l’educació està vivint amb certa efervescència un canvi de paradigma educatiu. La transformació d’una institució educativa va més enllà de les experiències d’aprenentatge que succeeixen a l’aula, que és només un de tots els espais d’aprenentatge que engloba una escola.

Qualsevol transformació educativa pretén, per sobre de tot, posar l’alumnat al centre de qualsevol decisió. D’aquesta manera, s’aconseguirà el desenvolupament de les competències que la joventut requereix per convertir-se en la ciutadania del món.

Molts centres educatius s’estan replantejant com transformar la seva institució a nivell organitzatiu, cultural, pedagògic, etc. I, inevitablement, hauran de repensar quins i com seran els espais d’aprenentatge i convivència que oferiran a l’alumnat.

Però, de quins espais d’aprenentatge parlem?

Quan parlem d’espais educatius hem d’eixamplar la mirada més enllà de l’aula. Els espais d’aprenentatge d’una institució educativa engloben, entre d’altres, les biblioteques, els passadissos, els menjadors i els patis.

Aquests espais han de respondre, sobretot, a la millora de les experiències d’aprenentatge que ha de viure l’alumnat per desenvolupar les competències socials, comunicatives, crítiques i creatives que requereix el món en què vivim. I, evidentment, ha d’estar en consonància amb el nostre perfil de sortida de l’alumnat, que representa una important palanca de canvi.

Per tant, un espai educatiu és qualsevol lloc físic en què el professorat té una intenció educativa i d’aprenentatge cap a l’alumnat. Per tant, hem d’estar oberts que qualsevol espai de l’escola pot esdevenir, en qualsevol moment, un espai educatiu. Així, doncs, la transformació educativa ha de sortir de les aules i englobar tots els espais de la institució.

 

Quin paper ha de tenir el pati com espai educatiu?

És un espai associat habitualment al joc, a l’esbarjo, però durant dècades no se li ha donat importància com a lloc educatiu.

El pati és un espai on el nostre alumnat ha de tenir l’oportunitat d’aprendre a relacionar-se amb els companys i companyes. És per això que l’hem de repensar perquè faci la seva funció correctament.

Hem d’evitar dissenyar patis grisos, plens de ciment i on només es contempli la funció de jugar a esports (futbol, bàsquet, etc.). Però, sobretot, hem d’evitar que el seu disseny segueixi una perspectiva de gènere.

Com transformar els espais d’aprenentatge?

Com apunta Siro López (2020), en l’actualitat, les escoles que hem heretat, i que es van dissenyar en l’època industrial, no responen a les necessitats reals de les noves generacions, ni al que demana la societat, ni tampoc ens proporcionen la resposta als nous desafiaments d’un món altament canviant. Aleshores, què podem fer davant davant de tot plegat?

Des de Reimagine Education hem començat diversos processos de reflexió amb diverses institucions educatives d’arreu del món. Fa cinc anys que treballem amb desenes d’organitzacions per ajudar-les en la seva transformació integral mitjançant la nostra metodologia de canvi, anomenada RIEDUSIS.

Mitjançant la metodologia RIEDUSIS, proposem a les escoles redefinir el model educatiu per aconseguir el perfil de sortida de l’alumnat que tots volem. Una eina fonamental d’aquest nou model educatiu son les LEB (línies educatives bàsiques).

Les LEB esdevenen les línies (o estratègies generals d’ensenyament/aprenentatge) que orienten les accions que tenen lloc a l’aula i que, per tant, ens ajuden a repensar què ha de passar a les aules dels centres educatius i també com han de ser.

Vols apronfundir encara més en el disseny per fer una aproximació a com els espais poden millorar les experiències d’aprenentatge