Nou període acadèmic i nova fase de l’educació?

En moltes parts del món aquestes setmanes comença un nou període acadèmic per a les institucions educatives. Milers d’estudiants, professors i professores reinicien l’activitat amb il·lusió i expectativa, i centenars de directius i directores enfoquen i busquen objectius i resultats, i probablement també innovacions i canvis.

 

La roda torna a començar amb infinites possibilitats, per assegurar, alhora, alts nivells d’assumpció del coneixement, així com el màxim desenvolupament humà de l’alumnat. No obstant això, el més important d’aquest nou període que estrenem, serà, amb tota seguretat, donar noves oportunitats a la innovació i transformació del nostre projecte educatiu per respondre al moviment de canvi que s’evidencia al món, alhora que aconseguim que la inèrcia i l’activisme de cada any no ens consumeixin tot el temps i l’energia disponibles.

 

Necessitarem aturar-nos. Aturar-nos per prendre perspectiva serà fonamental si desitgem construir un futur educatiu diferent on la innovació i el canvi tinguin lloc. Aturar-nos per anticipar el futur que desitgem i que d’alguna manera ja s’endevina i emergeix a moltes parts. Ja estem en una nova fase de l’educació.

 

Certament podem estar preocupats i preocupades per moltes diverses coses en el nostre dia a dia. En alguns països, la baixa natalitat, amb la baixa matrícula, és el principal problema. En d’altres, la necessitat de complir nous estàndards o noves normes i lleis que ens volen ajudar a avançar cap a una nova educació. A moltes parts, la necessitat d’avançar cap a la inclusió, per ajudar a cada persona, a cada alumne i alumna, a arribar tan lluny com sigui possible. A tot el món, la perspectiva d’una tecnologia que ha accelerat i ens supera, obligant-nos a avaluar les innovacions que tenim i replantejar els models educatius en marxa.

 

En tot cas, sigui per una raó o una altra, necessitarem plantejar-nos noves estratègies i nous camins per reforçar el nostre projecte educatiu, per donar resposta als múltiples reptes plantejats i prioritzar el nostre temps i energia per poder entrar en una nova fase d’innovació i canvi.

 

I per això, només necessitem dos ingredients essencials: convicció, per dedicar-hi temps i energia, i visió, que ens permeti tenir suport i ajuda de professionals que ja hagin fet el camí.

 

Sense dedicar-li una mica de temps i energia en aquest nou període que comencem, no renovarem el nostre projecte educatiu amb noves possibilitats i opcions. Es tracta de crear un equip, d’impuls de la innovació i el canvi, i reservar temps i espais que permetin aturar-se i veure cap a on volem avançar, avaluant, fent diagnòstic, mirant la nostra realitat d’una altra manera, prenent perspectiva i generant una nova estratègia segurament diferent de l’actual. Amb convicció.

 

I deixar-se ajudar per tenir nova inspiració, per trobar un mètode per al nostre camí de canvi, per replantejar el lideratge, per incorporar la mirada sistèmica i, d’aquesta manera, amb un nou i actiu acompanyament, aconseguir entrar en noves sendes no transitades fins ara. Amb visió.

 

Segueix la roda, però necessitem aturar-nos per anticipar un futur diferent. I també necessitem suport per endinsar-nos en nous camins de canvi. I tot això és possible en aquest nou període acadèmic que iniciem. Depèn de tu… en parlem?

Tres mesures per fomentar l’equitat en l’educació (part 1)

L’equitat en l’educació és un objectiu que tots els educadors i membres de la comunitat educativa han de treballar per aconseguir. No obstant això, assolir l’equitat no és una tasca senzilla; requereix d’un compromís constant per aprendre, adaptar-se i millorar. En aquest post, hem aprofundit en tres pràctiques clau que poden ajudar a promoure l’equitat en l’educació:

 • Educació inclusiva
 • Suport als estudiants desfavorits
 • Manteniment d’altres expectatives per a tots els estudiants.

 

Cada una d’aquestes pràctiques presenta els seus propis desafiaments i oportunitats. L’educació inclusiva requereix que reconeguem i celebrem la diversitat a les nostres aules i que proporcionem el suport necessari perquè tots els i les estudiants puguin participar plenament en la vida escolar. El suport a l’alumnat desfavorit implica reconèixer els desafiaments addicionals que alguns d’ells poden afrontar i proporcionar els recursos i serveis necessaris per ajudar-los a superar aquests desafiaments. I mantenir altes expectatives per a tots els alumnes significa desafiar tots els nostres estudiants per aconseguir el seu màxim potencial, proporcionant la retroalimentació, el suport i la motivació que necessiten per fer-ho.

 

Al llarg d’aquest post, hem proporcionat preguntes per reflexionar i ajudar-te a pensar com pots implementar aquestes pràctiques en el teu propi context. En fer-ho, esperem que puguis donar passos concrets cap a la millora de l’equitat a la teva aula i més enllà.

 

 • Estàs preparat per embarcar-te en aquest viatge cap a una major equitat en l’educació?

 

En aquest primer post parlarem d’educació inclusiva i en següents publicacions del suport als estudiants desfavorits i del manteniment d’altes expectatives per a tots els estudiants.

 

Educació inclusiva

La inclusió és un concepte fonamental en l’equitat educativa.

 • Què significa realment ser inclusiu en el context educatiu?
 • Com podem, com a educadors i educadores, crear un ambient que no només toleri, sinó que celebri la diversitat i garanteixi que tots els estudiants tinguin l’oportunitat de participar plenament en la vida escolar?

 

A) Implementació de programes d’educació especial

Els estudiants amb discapacitats sovint afronten barreres addicionals en l’educació. Per garantir que aquests estudiants tinguin les mateixes oportunitats d’aprendre i créixer, és essencial implementar programes d’educació especial que s’adaptin a les seves necessitats individuals. Això pot implicar l’adaptació de mètodes d’ensenyament, la provisió de recursos d’aprenentatge especialitzats i la formació dels mestres en l’ensenyament inclusiu.

 

 

 

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc adaptar els meus mètodes d’ensenyament per satisfer les necessitats de tots els meus estudiants?
 • Quins recursos i formació necessito per ensenyar de manera efectiva als estudiants amb discapacitats?

B) Promoció de la diversitat cultural i lingüística

En les nostres aules cada vegada més diverses, és crucial que tots els estudiants se sentin valorats i acceptats, independentment del seu origen cultural o lingüístic. Això pot implicar la inclusió de diverses cultures i llengües en el currículum, la promoció de la tolerància i el respecte a l’aula i la provisió de suport addicional per als estudiants que estan aprenent la llengua d’instrucció.

 

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc incorporar diverses cultures i llengües en la meva ensenyança?
 • Com puc fomentar un ambient de respecte i tolerància a la meva aula?

C)Lluita contra l’assetjament i la discriminació

Perquè tots els estudiants tinguin l’oportunitat d’aprendre i créixer, és essencial que se sentin segurs i acceptats a l’escola. Això implica prendre mesures fermes contra l’assetjament i la discriminació, i promoure un ambient escolar acollidor per a totes i tots.

Pregunta’t a tu mateix:

 • Com puc prevenir i abordar l’assetjament a la meva aula o al pati de l’escola?
 • Com puc assegurar-me que tots els meus estudiants es sentin segurs i acceptats?

 

L’educació inclusiva és un viatge, no un destí. Requereix un compromís constant per aprendre, adaptar-se i millorar. Però en fer-ho, podem ajudar a garantir que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats per aprendre i créixer.

 

Estàs preparat per embarcar-te en aquest viatge?

Des de Reimagine Education podem ajudar-te.

Transformant l’Educació: L’Escola com a Comunitat d’Aprenentatge

Algun cop t’has preguntat com podem millorar les nostres escoles perquè siguin més efectives en l’ensenyament i l’aprenentatge enfocat al desenvolupament integral de la persona?

Com podem transformar les nostres escoles en comunitats d’aprenentatge on tots els membres treballin junts per millorar l’educació?

En aquesta publicació, explorarem el concepte d’Escola com a Comunitat d’Aprenentatge, una idea que pot ser la clau per a la transformació educativa que necessitem.

 

Què és una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge?

Una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge és una escola on tots els membres – docents i altres educadors, educadores, alumnat, famílies i la comunitat més àmplia de l’entorn – treballen junts amb un enfocament compartit en l’educació dels i les estudiants. En aquest tipus d’escola:

 

 • Es fomenta una cultura de participació i col·laboració.
 • Es fa servir la millora basada en dades i evidències.
 • Es valora i es busca el suport extern i la sostenibilitat.
 • Es practica el lideratge distribuït.
 • S’hi està obert a aprendre d’altres fora de la comunitat escolar.
 • Es construeix col·lectivament la capacitat de millora contínua.

 

L’Enfocament en l’Aprenentatge de l’Estudiant

L’objectiu principal d’una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge és l’educació de l’alumnat mitjançant l’aprenentatge.

 

Però, com s’aconsegueix això?

 • Participació i col·laboració: Tots els membres de la comunitat escolar treballen junts per millorar l’aprenentatge de l’estudiant. Això implica compartir idees, estratègies i recursos, i donar suport mútuament en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

 

 • Millora basada en dades i evidències: S’utilitzen dades i evidències per informar i millorar l’ensenyament i l’aprenentatge. Això pot incloure dades sobre el progrés de l’estudiantat, incidents d’assetjament escolar, comportaments cívics i implicació familiar a l’escola, entre d’altres.

 

El Suport Extern i la Sostenibilitat

Una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge no està aïllada. Es connecta amb altres comunitats d’aprenentatge i busca suport extern per enriquir el seu coneixement i pràctiques. Això pot implicar:

 • Connexions amb altres escoles: Les escoles poden aprendre les unes de les altres compartint idees, estratègies i millors pràctiques (xarxes d’escoles).
 • Relacions amb la comunitat més àmplia: Les escoles poden treballar amb les famílies, les organitzacions locals i altres membres de la comunitat del seu entorn per obtenir suport i recursos addicionals.
 • Ajuda d’equips externs experts en educació i canvi, que ajudin a concretar i avançar a la comunitat educativa.

 

El Lideratge Distribuït

En una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge, el lideratge no recau només en una o unes persones. En el seu lloc, tots els membres de la comunitat escolar tenen un paper en el lideratge de l’escola. Això pot implicar:

 • Docents i altres educadors com a líders: Els docents assumeixen rols de lideratge en la planificació i implementació d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge.
 • Estudiants com a líders: Els estudiants poden tenir un paper en la presa de decisions i en la millora de l’escola.

 

La Construcció de la Capacitat de Millora

Una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge es compromet amb la millora contínua. Això implica:

 • Desenvolupament professional continu per als docents i altres educadors: Els docents, així com totes les persones que treballen i col·laboren a l’escola, participen en la formació contínua per millorar les seves habilitats i coneixements.
 • Cultura d’altes expectatives: Es fomenta una cultura d’altes expectatives, on tots els membres de la comunitat escolar creuen que poden millorar i treballar junts per fer-ho.

 

El Capital Professional i Social

Finalment, una Escola com a Comunitat d’Aprenentatge valora i cultiva el capital personal, professional i social. El capital personal fa referència al desenvolupament vital dels docents i educadors i la seva connexió amb vocació i el seu rol de referents humans per a l’alumnat. El capital professional es refereix a les habilitats, coneixements i experiències dels docents i educadors, mentre que el capital social fa referència a les xarxes de relacions i les normes compartides que es poden utilitzar per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge.

 

En conclusió, la idea de l’Escola com a Comunitat d’Aprenentatge ofereix una visió poderosa per a la transformació educativa. Treballant junts i juntes amb un enfocament compartit en l’educació integral de l’alumnat, podem crear escoles que siguin més efectives, innovadores, inclusives, sostenibles i avançades.

 

Estàs llest per unir-te a aquest moviment i transformar la teva escola en una Comunitat d’Aprenentatge? Des de Reimagine Education podem ajudar-te.

Després de la Covid-19: Què hem après? Quines oportunitats estem aprofitant?

Enmig de la tempesta d’incertesa que ha bufat pel planeta, la COVID-19 ha deixat una empremta indeleble en tots els aspectes de la nostra vida, incloent-hi, per descomptat, el sector educatiu.

No obstant això, l’educació, igual que la humanitat, ha demostrat una increïble capacitat d’adaptació i resistència.

 • Però quins canvis significatius ha portat aquesta pandèmia a l’educació?
 • Com podem aprendre i créixer a partir d’aquesta crisi global?

 

Descobriment de les Tecnologies Digitals

No hi ha dubte que la pandèmia de la COVID-19 ha revolucionat l’ús de les tecnologies digitals a l’educació. Les nostres llars es van convertir en aules virtuals i les nostres pantalles, en la pissarra. Els educadors, les educadores, l’estudiantat i les famílies es van veure obligats a pujar al carrousel tecnològic gairebé de la nit al dia.

 • Però, què hem après de tot això?

 

Importància d’una Infraestructura Tecnològica Adequada:

Vam descobrir que una infraestructura tecnològica robusta i fiable és fonamental per garantir la continuïtat de l’educació. Des de la connectivitat a Internet fins a la disponibilitat de dispositius electrònics, l’accés equitatiu a aquestes eines és clau per garantir que tots els estudiants puguin participar en l’educació remota o a distància.

 • Com està el teu centre educatiu en termes d’infraestructura tecnològica?
 • Estàs preparat per adaptar-te als reptes futurs vinculats a la tecnologia que puguin sorgir?

 

Desenvolupament de Competències Digitals:

També ens vam adonar que les competències digitals ja no són una opció, sinó una necessitat tant per al professorat com per a l’alumnat. L’alfabetització digital no només és essencial per navegar per les aules virtuals, sinó també per buscar, analitzar i utilitzar la informació a l’era digital.

 • Estàs contínuament actualitzant les teves habilitats digitals?
 • Com pots ajudar els teus estudiants a fer el mateix?

 

Recursos Educatius Digitals i la Innovació Pedagògica:

La pandèmia ha impulsat el desenvolupament i la utilització de recursos educatius digitals de qualitat. A més, ha portat a l’experimentació i la innovació pedagògica, ajudant-nos a redescobrir noves formes d’ensenyar i aprendre.

 • Quins nous recursos i enfocaments pedagògics has descobert durant aquest temps?
 • Com els estàs incorporant en la teva pràctica docent?

Flexibilitat i Personalització de l’Educació

La COVID-19 ens ha ensenyat que l’educació no és una talla única per a tots. Cada estudiant té el seu propi conjunt de necessitats, interessos i circumstàncies, i l’educació ha de ser flexible i personalitzada per acomodar aquesta diversitat.

 

Diversitat de Situacions:

La pandèmia ha posat de manifest la diversitat de situacions que poden afectar el rendiment i el benestar dels estudiants. Des de les dificultats econòmiques fins a les barreres idiomàtiques, des dels reptes personals fins a les diferències d’aprenentatge, cada estudiant porta amb si un conjunt únic de circumstàncies.

 • Com estàs tenint en compte aquestes diverses situacions en la teva pràctica docent?
 • Quines estratègies estàs utilitzant per acomodar aquestes diferències?

 

Autonomia i Responsabilitat dels Estudiants:

Amb l’educació remota i a distància, els i les estudiants van haver de prendre més responsabilitat en el seu propi aprenentatge. Es van veure obligats a gestionar el seu temps, organitzar les seves tasques i buscar ajuda quan ho necessitaven.

 • Com pots continuar promovent l’autonomia i la responsabilitat en els teus estudiants?
 • Com pots equipar-los amb les habilitats que necessiten per ser aprenents autodirigits?

 

Atenció a la Dimensió Emocional i Social

La pandèmia de la COVID-19 ha portat la dimensió emocional i social de l’educació al primer pla. Va deixar clar que l’educació és més que el currículum acadèmic; també es tracta de cuidar la salut mental i emocional dels estudiants i de fomentar les relacions positives.

 

Clima Escolar i Suport Mutu:

En aquests temps de crisi, ens hem adonat de la importància de cuidar el clima escolar i de fomentar el vincle i el suport mutu. Des de la creació d’un entorn segur i acollidor fins a la promoció de relacions personals saludables i satisfactòries en el marc d’una cultura de respecte i cura, l’atenció al clima escolar pot tenir un impacte significatiu en el benestar dels estudiants i en el seu rendiment acadèmic.

 • Com estàs contribuint a un clima escolar positiu?
 • Com estàs fomentant el suport mutu entre els teus estudiants?

 

Habilitats Socioemocionals i Prevenció de la Violència Escolar:

La pandèmia ha subratllat la importància de desenvolupar habilitats socioemocionals, com la resiliència, l’empatia i l’autogestió. També ha destacat la necessitat de prevenir l’assetjament i la violència escolar, especialment en l’era digital.

 • Com estàs integrant l’ensenyament d’habilitats socioemocionals en el teu currículum?
 • Quines mesures estàs prenent per prevenir la violència escolar?

 

Col·laboració i Treball en Xarxa

Finalment, la pandèmia ens ha ensenyat el valor de la col·laboració i el treball en xarxa. Ha demostrat que l’educació és un esforç col·lectiu que requereix la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa.

 

Coordinació entre Professors, Estudiants, Famílies i Professionals:

La pandèmia ha posat de manifest la importància de la coordinació entre el professorat, l’estudiantat, les famílies i altres professionals. Cada un té un paper únic i valuós a exercir en l’educació, i la col·laboració i la comunicació efectiva poden fer una gran diferència.

 • Com estàs fomentant la col·laboració en la teva pràctica docent?
 • Com estàs treballant amb les famílies i altres professionals per donar suport a l’aprenentatge dels estudiants?

 

Participació d’Altres Actors Socials:

La pandèmia també ha estimulat la participació d’altres actors socials, com les administracions públiques, les organitzacions no governamentals, les empreses o els mitjans de comunicació en l’educació. Aquests actors poden aportar recursos, experiència i suport que poden millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació.

 • Com estàs involucrant aquests actors en la teva tasca educativa?
 • Quines oportunitats de col·laboració estàs explorant?

 

La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un gran desafiament per a l’educació, però també ha estat una oportunitat per aprendre i créixer. Com a docents, tenim la responsabilitat d’aprofitar al màxim aquesta crisi i d’utilitzar aquests aprenentatges per millorar la nostra pràctica i per servir millor als nostres estudiants.

 

Estàs preparat per assumir aquest desafiament?

Des de Reimagine Education podem ajudar-te.

L’avaluació de la innovació educativa: una necessitat i un far per a la transformació

L’avaluació es converteix en el motor de la millora i el contrast permanent de les nostres iniciatives d’innovació i canvi, informant-nos sobre els avanços a reforçar i els canvis necessaris. El procés d’avaluació s’assembla a un viatge pel mar, ple de reptes i oportunitats de creixement. En resum, l’avaluació esdevé la clau per al progrés, el canvi i la transformació de tota institució educativa.

 

Imagina que has estat navegant en aigües desconegudes durant anys, introduint innovacions transformadores en la teva institució educativa. Ara, sents la necessitat d’emprendre una avaluació externa per comprendre l’impacte generat i escoltar les veus dels protagonistes: l’alumnat, el professorat i les famílies. És el moment d’il·luminar el camí recorregut i albirar el rumb futur.

 

L’avaluació s’erigeix així com la pedra angular per aconseguir una transformació sostenible i duradora en el temps. Seguint un cicle de reflexió, acció, avaluació i ampliació, podem impulsar un procés de canvi profund. Similar a un far que enlluerna en la foscor, l’avaluació ens permet identificar punts forts i àrees de millora en el disseny original, a mesura que es materialitza a l’aula.

 

Apostar per les avaluacions de les innovacions educatives a la institució permet obtenir retroalimentació per a la presa de decisions, identificar bones pràctiques, fomentar la participació de la comunitat educativa i optimitzar els recursos disponibles, entre molts altres beneficis més.

 

L’equip de reimagine.education ha creat la metodologia del camí de la transformació educativa d’una institució denominada RIEDUSIS. Una peça essencial d’aquesta metodologia és l’avaluació. Hem definit dos tipus d’avaluació que s’entrellacen en el seu propòsit. D’una banda, l’avaluació de procés, que és aconsellable realitzar dins del primer any d’implementació d’una innovació, actua com a una brúixola, contrastant el disseny inicial amb la seva implementació efectiva. Ens permet visualitzar desviacions i consolidar els aspectes destacats, assegurant que la direcció o el rumb traçat estigui alineat amb les nostres metes.

 

D’altra banda, l’avaluació d’impacte, que s’assembla a una exploració de les profunditats marines. Proposem realitzar-la almenys dos anys després de la implementació de la innovació o prototip a l’aula, i busca mesurar el veritable efecte o impacte aconseguit en l’alumnat d’acord amb el perfil de sortida definit anteriorment com a objectiu. Aquí, examinem si les nostres hipòtesis inicials s’han complert i si els nostres dissenys han generat l’impacte desitjat. A partir d’aquests descobriments, podem ajustar les nostres veles i orientar els nostres esforços cap a les àrees que necessiten canvis i millores.

 

En cada ona d’avaluacions, una nova marea cultural arrela en la institució educativa. Més que transformar només els fonaments físics o les metodologies d’aula, busquem una veritable evolució i canvi en la mirada de les persones i en la cultura de l’organització. Com el mar esculpeix la costa amb paciència i constància, l’avaluació contínua modela el centre educatiu cap a una institució que aprèn, millora i avança en el temps.

 

Amb tot aquest viatge, observem que l’avaluació de qualsevol innovació educativa s’alça com un far de coneixement enmig d’un vast oceà. A través de les seves llums, podem consolidar el que s’ha realitzat i traçar noves rutes cap a una educació més significativa, profunda i transformadora. Veiem, doncs, la importància de l’avaluació, ja que a més d’informar-nos sobre l’impacte de les nostres accions, ens impulsa a abraçar el canvi, a ser una organització que aprèn i evoluciona constantment. Així, navegarem cap a un futur educatiu més prometedor, guiat per la saviesa que emana de l’avaluació contínua i reflexiva.

 

En els últims anys, l’equip de reimagine.education ha realitzat més de 20 avaluacions d’innovacions educatives implementades en tots els nivells de les institucions educatives (escolars i universitàries) en més de deu països diferents d’Europa i Amèrica, acumulant una gran experiència en aquest camp. T’animes a realitzar amb nosaltres l’avaluació de la teva innovació?