Per què és necessària l’avaluació en el camí de la transformació educativa?

 

Amb aquest post obrim una nova sèrie de reflexions sobre el paper transcendental de l’avaluació en el camí del canvi i transformació educativa. Sobre aquest tema ja hem escrit en altres moments en aquest blog, senyalant aspectes significatius: 

Des de llavors hem avançat molt, realitzant en aquests últims anys més de 22 avaluacions diferents (13 de procés, 4 d’impacte i 5 d’innovacions i models educatius) en més de 12 països i acumulant, per tant, una excepcional experiència en aquest camp.

Per això, fa pocs mesos, a l’agost de 2023, iniciem aquesta nova sèrie de reflexions amb el post L’avaluació de la innovació educativa: una necessitat i un far per a la transformació on explicàvem que avaluar les innovacions es convertia en la pedra angular del procés canvi.

Aprofundint en el comentat anteriorment, és important remarcar que, en el nostre cas, quan parlem d’avaluació, no parlem d’avaluar l’alumnat, avaluar el docent, avaluar una activitat realitzada (és a dir, recollir les opinions dels participants), ni tampoc de realitzar una avaluació en el marc d’un entorn o projecte de qualitat (EFQM o ISO), avaluar polítiques educatives públiques o fer avaluacions del sistema educatiu (tipus PISA). Aquest tipus d’avaluacions són importants, però nosaltres parlem d’un altre tipus d’avaluacions i en un altre marc.

Abans d’explicar el nostre marc d’avaluació, és important presentar dos elements que són una peça fonamental de la metodologia de canvi holístic institucional creada per nosaltres i denominada REIDUSIS:

En reimagine education plantegem avaluar el perfil de sortida de l’alumnat, i avaluar també els dispositius d’innovació i canvi implementats, i ho fem tant per a escoles (en tots els seus nivells) com per a universitats (en tots els seus programes).

L’avaluació que oferim es relaciona directament amb el mètode científic o, el que és el mateix, amb el que es denomina educació basada en evidències. I s’entrellaça també amb la millora i evolució de l’educació en tots els seus nivells, que nosaltres denominem millora contínua.

Tant a l’escola com a la universitat expliquem el mètode científic, el practiquem als laboratoris, en les investigacions i projectes, i l’avaluem moltes vegades mitjançant exàmens. Però en els processos d’innovació i canvi no sempre l’apliquem… Per a nosaltres, és IMPRESCINDIBLE utilitzar el mètode científic en el procés d’innovació i canvi, i, per tant, tenir evidències dels nostres avenços i resultats.

Els canvis, les transformacions, les innovacions, no poden ni han de ser solament productes de la nostra intuïció o resultat de modes i tendències.

Han de tenir unes hipòtesis de partida, una formalització clara d’intencions i objectius, i han de ser avaluats periòdicament.

Les innovacions a les escoles i universitats requereixen una avaluació sistematitzada per assegurar la seva pertinència, efectivitat i rellevància, així com una anàlisi dels seus objectius i necessitats inicials. És crucial determinar si realment estan millorant l’aprenentatge i l’experiència educativa de l’alumnat. L’avaluació permet a les institucions educatives ajustar o redirigir els seus esforços, garantint que els recursos s’utilitzin de la manera més eficient possible.

A més, l’avaluació proporciona un marc de responsabilitat i transparència. Les institucions educatives són responsables no només davant els seus estudiants i personal, sinó també davant la societat. En avaluar les innovacions, les escoles i universitats poden demostrar que estan prenent decisions basades en evidència i compromeses amb la millora contínua, el que permet aprendre dels resultats trobats.

De fet, aquesta ha de ser la veritable millora contínua. És a dir, els nostres models educatius no poden romandre estancats, han d’evolucionar de forma permanent i sostenible en el temps basant-se en formulacions i avaluacions basades en evidències. 

Aquesta és la veritable reimaginació de l’educació ja que implica reflexió, formulació, mirada a mitjà i llarg termini, objectius, anàlisi, revisió… i, sobretot, avaluació.

Reimagine Education analitza els models d’educació i transformació a Mèxic

 

Xavier Aragay va impartir la conferència Reimaginar l’Educació en el marc de la LXXXV Assemblea de FIMPES

El passat dimarts, 17 d’octubre, el president i fundador de Reimagine Education, Xavier Aragay, va assistir a la LXXXV Assemblea de la Federació d’Institucions Mexicanes Particulars d’Educació Superior (FIMPES), on va impartir la conferència “Reimaginar l’Educació Superior: Models Educatius i Transformació Digital”. Més de 100 rectors i vicerectors d’universitats mexicanes associades a la FIMPES van assistir a la conferència que Xavier Aragay va presentar amb l’objectiu de superar la confusió i la paràlisi actual per, d’acord amb les tendències internacionals i les experiències presentades, plantejar la necessitat de reforçar o reformular el projecte educatiu de les institucions educatives superiors mitjançant la connexió entre el perfil de sortida, el model educatiu, la digitalització i la formulació de plans a mitjà i llarg termini.

 

Durant la seva intervenció, Aragay va destacar que “reimaginar l’educació superior apareix com a un element clau, i cal explicar de manera senzilla i clara per què i per a què s’ha de plantejar”. Per posar en context la situació actual, va presentar les principals tendències internacionals de canvi en l’Educació Superior i va mostrar algunes de les experiències impulsades per Reimagine Education que han innovat i canviat universitats en diferents països del món, independentment de la legislació i el control existents.

 

El fundador de Reimagine Education va destacar la necessitat de tenir o reformular (reimaginar) el model educatiu de la Institució Educativa Superior (IES) al servei d’un nou perfil del graduat centrat en la persona i el seu desenvolupament, així com la necessitat d’avançar en la digitalització de la universitat (incloent la Intel·ligència Artificial, entre altres). Davant d’aquesta situació, va recordar a tots els presents que “hem de reflexionar sobre la necessitat de prendre la iniciativa i reforçar els projectes de les IES amb una mirada a mitjà i llarg termini centrada en la innovació i la diferenciació educativa en un mercat que espera nous enfocaments i ofertes”.

 

Per acabar la seva intervenció davant dels directius d’universitats mexicanes, va destacar que “ara és el moment que les institucions educatives superiors marquin com poden fer aquest avanç i quins informes poden donar a curt, mitjà i llarg termini”.

 

FIMPES

La Federació d’Institucions Mexicanes Particulars d’Educació Superior (FIMPES), constituïda l’any 1982, és una associació civil sense ànim de lucre i d’afiliació voluntària que agrupa a 113 Institucions Particulars d’Educació Superior, amb més de 930.000 alumnes inscrits en més de 400 campus universitaris ubicats a 31 entitats de Mèxic. El seu propòsit és contribuir a elevar la qualitat educativa de les seves afiliades, així com la representació dels interessos d’aquestes i dels integrants de les seves comunitats amb la finalitat de servir a Mèxic.

 

REIMAGINE EDUCATION

Reimagine Education és un equip de transformació educativa que va fundar Xavier Aragay l’any 2017 i que somnia amb una educació integral i innovadora al servei de les persones. Disposen d’una metodologia per a la transformació educativa, pròpia i contrastada, la metodologia RIEDUSIS.

 

Amb una àmplia experiència, inspiren i posen en pràctica processos de transformació educativa profunda en escoles i universitats d’Espanya, Andorra, França, Portugal, Mèxic, Argentina i Colòmbia. A través dels processos que imparteixen els seus consult coaches, ofereixen contagiar la seva passió, visió, coneixement, experiència i rigor per transformar de manera integral les institucions educatives. 

Entre les seves últimes novetats destaca el programa Avalua la teva innovació educativa, on realitzen avaluacions externes per conèixer l’impacte de la innovació en qualsevol institució educativa, combinant accions quantitatives i qualitatives, proporcionant informació i, així, consolidar el que s’ha aconseguit i seguir avançant en la innovació i el canvi educatiu. Al setembre ha iniciat la primera edició del Programa de Lideratge Experiencial Conscient per transformar l’educació, dirigit a persones que tenen responsabilitats directives en institucions educatives i que volen incorporar la mirada sistèmica i la metodologia transformacional per continuar innovant i avançant en el canvi. I el proper 13 de novembre s’inicia la tercera edició del Curs de Perfil de Sortida de l’Alumnat, una formació co-dissenyada i realitzada conjuntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Mondragón. Aquest curs en modalitat en línia de 25 hores resulta adequat per introduir persones d’equips en aquest àmbit i desenvolupar més a fons l’eina del perfil de sortida o model de persona al centre educatiu.