Per què és necessària l’avaluació en el camí de la transformació educativa?

 

Amb aquest post obrim una nova sèrie de reflexions sobre el paper transcendental de l’avaluació en el camí del canvi i transformació educativa. Sobre aquest tema ja hem escrit en altres moments en aquest blog, senyalant aspectes significatius: 

Des de llavors hem avançat molt, realitzant en aquests últims anys més de 22 avaluacions diferents (13 de procés, 4 d’impacte i 5 d’innovacions i models educatius) en més de 12 països i acumulant, per tant, una excepcional experiència en aquest camp.

Per això, fa pocs mesos, a l’agost de 2023, iniciem aquesta nova sèrie de reflexions amb el post L’avaluació de la innovació educativa: una necessitat i un far per a la transformació on explicàvem que avaluar les innovacions es convertia en la pedra angular del procés canvi.

Aprofundint en el comentat anteriorment, és important remarcar que, en el nostre cas, quan parlem d’avaluació, no parlem d’avaluar l’alumnat, avaluar el docent, avaluar una activitat realitzada (és a dir, recollir les opinions dels participants), ni tampoc de realitzar una avaluació en el marc d’un entorn o projecte de qualitat (EFQM o ISO), avaluar polítiques educatives públiques o fer avaluacions del sistema educatiu (tipus PISA). Aquest tipus d’avaluacions són importants, però nosaltres parlem d’un altre tipus d’avaluacions i en un altre marc.

Abans d’explicar el nostre marc d’avaluació, és important presentar dos elements que són una peça fonamental de la metodologia de canvi holístic institucional creada per nosaltres i denominada REIDUSIS:

En reimagine education plantegem avaluar el perfil de sortida de l’alumnat, i avaluar també els dispositius d’innovació i canvi implementats, i ho fem tant per a escoles (en tots els seus nivells) com per a universitats (en tots els seus programes).

L’avaluació que oferim es relaciona directament amb el mètode científic o, el que és el mateix, amb el que es denomina educació basada en evidències. I s’entrellaça també amb la millora i evolució de l’educació en tots els seus nivells, que nosaltres denominem millora contínua.

Tant a l’escola com a la universitat expliquem el mètode científic, el practiquem als laboratoris, en les investigacions i projectes, i l’avaluem moltes vegades mitjançant exàmens. Però en els processos d’innovació i canvi no sempre l’apliquem… Per a nosaltres, és IMPRESCINDIBLE utilitzar el mètode científic en el procés d’innovació i canvi, i, per tant, tenir evidències dels nostres avenços i resultats.

Els canvis, les transformacions, les innovacions, no poden ni han de ser solament productes de la nostra intuïció o resultat de modes i tendències.

Han de tenir unes hipòtesis de partida, una formalització clara d’intencions i objectius, i han de ser avaluats periòdicament.

Les innovacions a les escoles i universitats requereixen una avaluació sistematitzada per assegurar la seva pertinència, efectivitat i rellevància, així com una anàlisi dels seus objectius i necessitats inicials. És crucial determinar si realment estan millorant l’aprenentatge i l’experiència educativa de l’alumnat. L’avaluació permet a les institucions educatives ajustar o redirigir els seus esforços, garantint que els recursos s’utilitzin de la manera més eficient possible.

A més, l’avaluació proporciona un marc de responsabilitat i transparència. Les institucions educatives són responsables no només davant els seus estudiants i personal, sinó també davant la societat. En avaluar les innovacions, les escoles i universitats poden demostrar que estan prenent decisions basades en evidència i compromeses amb la millora contínua, el que permet aprendre dels resultats trobats.

De fet, aquesta ha de ser la veritable millora contínua. És a dir, els nostres models educatius no poden romandre estancats, han d’evolucionar de forma permanent i sostenible en el temps basant-se en formulacions i avaluacions basades en evidències. 

Aquesta és la veritable reimaginació de l’educació ja que implica reflexió, formulació, mirada a mitjà i llarg termini, objectius, anàlisi, revisió… i, sobretot, avaluació.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *