¿Coneixes els objectius de desenvolupament interior? (IDG Inner Development Goals – IDG)

No sé si coneixes aquesta nova iniciativa mundial, però t’asseguro que val la pena conèixer-la i que ens pot obrir moltes noves oportunitats de transformació personal i institucional. Te’ls presento.

Un conjunt d’institucions socials i educatives, empresarials i institucionals de diversos països, fonamentalment del món occidental, varen començar a treballar l’any 2019 en els «Inner Development Goals (IDG)/ Transformational skills for sustainable development (ODS)», que podríem traduir per Objectius de Desenvolupament Interior.

Després de diversos anys de treball pacient i de consens, es varen llançar al món el 22 de març del 2022 i s’han refermat recentment en una darrera trobada internacional celebrada els dies 11 i 12 d’octubre de l’any passat a Estocolm (Suècia).

Aquesta iniciativa ha pres la forma d’una organització no governamental sense afany de lucre que cerca impulsar el desenvolupament interior de la persona mitjançant la investigació i la recopilació d’experiències amb base científica i metodològica. Els IDG, doncs, proporcionen un marc d’habilitats i de competències transversals en la persona, són d’ús lliure i poden aplicar-se a qualsevol entorn i institució.

De fet, la idea de fons és que sense un canvi personal i interior, serà molt difícil poder assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per això cal anar més enllà de la mirada tècnica als ODS i plantejar-se que sense el desenvolupament interior de la persona i de la seva relació amb els altres, no assolirem el canvi essencial perquè que els humans aconseguim els ODS.

Com més sistemàtics són els reptes de la humanitat, més necessitem transformacions personals.

Per a l’estructuració dels objectius de desenvolupament interior s’han establert les cinc dimensions de desenvolupament de la persona, partint de la definició d’interioritat següent:

«Interior significa relació amb un mateix i obertura envers la relació amb els altres i el sentit de la vida»

Les cinc dimensions definides són les següents:

 • SER: relació amb un mateix (nucli vital i sentit de la vida)
 • PENSAR: capacitats cognitives personals
 • RELACIONAR-SE: la cura dels altres i del món
 • COL·LABORAR: capacitats socials de col·laboració i comunicació
 • ACTUAR: acció vinculada al canvi

Aquestes cinc dimensions cerquen el creixement personal, el benestar emocional, l’autenticitat i la connexió amb un mateix i amb els altres, i estan íntimament lligades a les anomenades soft skills o competències per a la vida.

De fet, les cinc dimensions es desglossen després en vint-i-tres capacitats que s’han de desenvolupar en les persones i, per la nostra experiència com a equip de Reimagine Education, hem observat que la major part d’aquestes vint-i-tres capacitats estan connectades amb els trets personals de molts dels perfils de sortida de moltes institucions educatives que innoven i es transformen.

Cal capbussar-se en aquest nou marc de treball anomenat IDG i connectar-lo amb els processos de desenvolupament personal dels educadors i de l’alumnat i els nostres plans d’innovació i transformació. ¿En parlem?

LIDERATGE EXPERIENCIAL CONSCIENT, una mirada nova al lideratge

L’última setmana de març, la primera promoció del LEC es va trobar a Barcelona per dur a terme el mòdul d’integració pràctica presencial i aprofitar per visitar alguns centres innovadors d’aquesta ciutat.

Participants de Mèxic, l’Uruguai i Espanya han compartit tres dies intensos a la seu d’ impulstalent.com amb Joan Corbalan, Xavier Aragay i Jonquera Arnó per treballar des de l’experiència personal i grupal tots aquells aprenentatges i coneixements que, al llarg dels deu mòduls en línia, es van anar desenvolupant des del mes de setembre passat. Un camí que va començar amb l’expectativa de ser una experiència personal i grupal que dugués cada un dels participants a un veritable canvi de mirada sobre si mateix i sobre el seu rol.

L’autoconeixement personal, la presa de consciència individual de l’autolideratge, l’impuls del lideratge conscient en una comunitat d’aprenentatge, l’aprofundiment del camí, del sentit i de la metodologia del canvi en l’organització educativa i la consolidació d’un pla personal i institucional de transformació, han estat els temes abordats en aquests intensos dies d’integració.

Els mateixos participants en aquesta primera edició ens expliquen què ha significat per a ells l’experiència:

 • Ha estat una oportunitat per adonar-me de molts elements de la meva realitat com a líder, de la meva persona, per projectar llum de manera conscient per créixer en el meu lideratge i en la comprensió dels meus equips.
 • Una perspectiva diferent de veure’m i entendre’m. Fer-se conscient des de l’experiència que el lideratge en la institució comença per un mateix.
 • Tal com indica el nom del programa, es va abordar el lideratge des d’una mirada experiencial conscient que desafia a treballar en equip per aconseguir la transformació.
 • És una forma diferent de visualitzar el lideratge. Una experiència única, integral i significativa.

Al llarg del programa, que ha tingut una durada de sis mesos (de mitjan setembre a mitjan mes de març) amb una dedicació estimada de 100 hores, s’han combinat sessions en línia síncrones, treball individual asíncron, diverses masterclasses, treball personal en el pla de transformació individual i institucional, visites a escoles innovadores de Barcelona i tres dies d’intens treball presencial en aquesta ciutat.

Aquest és l’únic programa existent que incorpora la mirada sistèmica al teu lideratge, a la teva institució i a l’educació, conjuntament amb la mirada i la metodologia transformacional per enfocar una nova estratègia de canvi profund en el procés d’ensenyar i aprendre, i en el conjunt de la institució, de la mà de tres professionals amb una experiència en aquest camp àmplia, dilatada i internacional.

Estem preparant la segona edició del programa, que es desenvoluparà des de mitjan setembre del 2024 fins a final de març del 2025 amb el mateix enfocament i la mateixa dinàmica.

Creiem amb certesa que l’escola i la universitat són un espai de vida on en el decurs del procés d’aprenentatge ensenyen als alumnes a viure, a conèixer-se, a reconèixer els altres, en definitiva, a construir-se com a persones. I per a això, necessitem una comunitat mobilitzada per lideratges conscients que posin en marxa processos de transformació i de canvi col·lectius i integradors.

Si vols fer un salt en el teu camí personal i en la teva carrera professional, aprofundir i impulsar el teu lideratge conscient i autoconeixement i explorar altres metodologies i estratègies de transformació educativa, aquest és el teu programa. Trobaràs més informació en aquest enllaç.

Ens encantaria veure’t en aquesta nova edició. Ens ho pots preguntar tot sobre el programa en aquest whatsapp.

Fins aviat!

La transformació de les institucions d’educació superior: resultat de l’enquesta sobre reptes i oportunitats

El trimestre passat vam llançar una enquesta dirigida a líders d’institucions universitàries per aprofundir en els reptes i oportunitats que presenta la transformació de les institucions d’educació superior.

L’objectiu era conèixer les opinions i inquietuds de directius i directives pel que fa a la innovació i al canvi educatiu a la universitat, compartir mirades i tendències i continuar impulsant la reflexió, el debat i la transformació.

A l’enquesta hi han participat vint-i-cinc institucions d’educació superior de nou països diferents (Mèxic, l’Equador, Argentina, Colòmbia, Puerto Rico, Bolívia, Venezuela, Uruguai i Espanya), i les seves respostes són una mostra molt interessant del panorama de canvi i avenç que s’està produint.

Alguns dels elements que cal destacar són els següents:

 • el 58 % de les institucions que han respost disposen d’un perfil de sortida dels estudiants transversal, i les competències per a la vida més mencionades als perfils són les següents: autonomia, compromís, lideratge, sostenibilitat, creativitat, emprenedoria, innovació, treball col·laboratiu, esperit crític i analític, humanisme, ciutadania global i habilitats comunicatives.
 • el 77 % de les institucions disposa d’un model educatiu específic per assegurar la consecució del perfil transversal de sortida, no obstant això, tres quartes parts d’aquestes institucions indiquen la necessitat de revisar i replantejar-se a fons el model educatiu actual. A tall d’exemple, citen la necessitat de: fer transversal la formació humana, avançar en la consecució real (impacte) del perfil de sortida desitjat, ampliar la flexibilitat curricular, integrar competències digitals i tendències de canvi internacionals, entre altres.
 • les cinc tendències d’innovació educativa més rellevants són les següents: el desenvolupament de les competències per a la vida (soft skills), l’aprenentatge al llarg de la vida, l’ús de la Intel·ligència Artificial en el procés d’aprenentatge, l’aprenentatge basat en projectes i l’educació híbrida (blended learning)

A l’enquesta es destaquen dos reptes fonamentals i una resistència potser no prou prevista a l’hora d’enfocar el canvi. Els dos reptes són els següents:

 • els estudiants que s’incorporen a la universitat són cada vegada més diferents i canviants, especialment en el que fa referència a la seva diversitat més gran, demanda d’autonomia, habilitats socials i tecnològiques, més creativitat i curiositat i més consciència social i ambiental, tot i que amb una preparació acadèmica impactada per la crisi de la covid.
 • l’opinió és que la demanda d’estudis universitaris creixerà els cinc anys vinents sempre que les institucions d’educació superior siguin capaces de millorar la flexibilitat i l’accessibilitat, innovar el model educatiu i l’oferta específica i, en general, oferir modalitats d’aprenentatge que atreguin una població estudiantil més diversa i canviant.

I la principal resistència identificada en l’avenç de la innovació i el canvi s’identifica amb el que denominen transformació organitzacional, és a dir, tot el que està relacionat amb el canvi del paradigma educatiu (o el que també podríem denominar mirada o marc mental de l’educació), canvi cultural (i el seu impacte en les polítiques institucionals i el conjunt de la reglamentació interna) i canvi de processos i organigrames interns.

Per abordar aquesta resistència, es proposen estratègies basades en la participació i el lideratge de la comunitat universitària en el procés de canvi, la comunicació interna i l’impuls del canvi cultural, així com la implementació, el seguiment i l’avaluació de les innovacions.

Finalment, ja com a colofó de l’enquesta, els participants somien a construir models educatius més dinàmics, inclusius, flexibles i orientats a la preparació efectiva dels estudiants per a un món en canvi constant. En aquest sentit, la mirada al perfil transversal de sortida és fonamental per incorporar les competències transversals o per a la vida, la sostenibilitat i un enfocament holístic i integral que asseguri el benestar i el desenvolupament humà dels estudiants .

Des de Reimagine Education, basant-nos en la metodologia del canvi educatiu denominada RIEDUSIS, col·laborem amb moltes institucions d’educació superior en el seu camí d’innovació i canvi. ¿En parlem?