La transformació de les institucions d’educació superior: resultat de l’enquesta sobre reptes i oportunitats

El trimestre passat vam llançar una enquesta dirigida a líders d’institucions universitàries per aprofundir en els reptes i oportunitats que presenta la transformació de les institucions d’educació superior.

L’objectiu era conèixer les opinions i inquietuds de directius i directives pel que fa a la innovació i al canvi educatiu a la universitat, compartir mirades i tendències i continuar impulsant la reflexió, el debat i la transformació.

A l’enquesta hi han participat vint-i-cinc institucions d’educació superior de nou països diferents (Mèxic, l’Equador, Argentina, Colòmbia, Puerto Rico, Bolívia, Venezuela, Uruguai i Espanya), i les seves respostes són una mostra molt interessant del panorama de canvi i avenç que s’està produint.

Alguns dels elements que cal destacar són els següents:

  • el 58 % de les institucions que han respost disposen d’un perfil de sortida dels estudiants transversal, i les competències per a la vida més mencionades als perfils són les següents: autonomia, compromís, lideratge, sostenibilitat, creativitat, emprenedoria, innovació, treball col·laboratiu, esperit crític i analític, humanisme, ciutadania global i habilitats comunicatives.
  • el 77 % de les institucions disposa d’un model educatiu específic per assegurar la consecució del perfil transversal de sortida, no obstant això, tres quartes parts d’aquestes institucions indiquen la necessitat de revisar i replantejar-se a fons el model educatiu actual. A tall d’exemple, citen la necessitat de: fer transversal la formació humana, avançar en la consecució real (impacte) del perfil de sortida desitjat, ampliar la flexibilitat curricular, integrar competències digitals i tendències de canvi internacionals, entre altres.
  • les cinc tendències d’innovació educativa més rellevants són les següents: el desenvolupament de les competències per a la vida (soft skills), l’aprenentatge al llarg de la vida, l’ús de la Intel·ligència Artificial en el procés d’aprenentatge, l’aprenentatge basat en projectes i l’educació híbrida (blended learning)

A l’enquesta es destaquen dos reptes fonamentals i una resistència potser no prou prevista a l’hora d’enfocar el canvi. Els dos reptes són els següents:

  • els estudiants que s’incorporen a la universitat són cada vegada més diferents i canviants, especialment en el que fa referència a la seva diversitat més gran, demanda d’autonomia, habilitats socials i tecnològiques, més creativitat i curiositat i més consciència social i ambiental, tot i que amb una preparació acadèmica impactada per la crisi de la covid.
  • l’opinió és que la demanda d’estudis universitaris creixerà els cinc anys vinents sempre que les institucions d’educació superior siguin capaces de millorar la flexibilitat i l’accessibilitat, innovar el model educatiu i l’oferta específica i, en general, oferir modalitats d’aprenentatge que atreguin una població estudiantil més diversa i canviant.

I la principal resistència identificada en l’avenç de la innovació i el canvi s’identifica amb el que denominen transformació organitzacional, és a dir, tot el que està relacionat amb el canvi del paradigma educatiu (o el que també podríem denominar mirada o marc mental de l’educació), canvi cultural (i el seu impacte en les polítiques institucionals i el conjunt de la reglamentació interna) i canvi de processos i organigrames interns.

Per abordar aquesta resistència, es proposen estratègies basades en la participació i el lideratge de la comunitat universitària en el procés de canvi, la comunicació interna i l’impuls del canvi cultural, així com la implementació, el seguiment i l’avaluació de les innovacions.

Finalment, ja com a colofó de l’enquesta, els participants somien a construir models educatius més dinàmics, inclusius, flexibles i orientats a la preparació efectiva dels estudiants per a un món en canvi constant. En aquest sentit, la mirada al perfil transversal de sortida és fonamental per incorporar les competències transversals o per a la vida, la sostenibilitat i un enfocament holístic i integral que asseguri el benestar i el desenvolupament humà dels estudiants .

Des de Reimagine Education, basant-nos en la metodologia del canvi educatiu denominada RIEDUSIS, col·laborem amb moltes institucions d’educació superior en el seu camí d’innovació i canvi. ¿En parlem?

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *